BDO: Overzicht van governance codes per branche

13 oktober 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

In de afgelopen jaren staan de thema's governance en bestuur steeds vaker in de maatschappelijke belangstelling. In de meeste gevallen ligt de aanleiding in schandalen of kwesties als gevolg van falende governance, zoals bijvoorbeeld het welbekende schandalen bij Amarantis, Vestia, Het Ruwaard van Putten Ziekenhuis, Laurentius en SNS Reaal.

Als gevolg van deze kwesties, hebben branches en beroepsverenigingen hun governance best practices in toesneden governance codes verwerkt. Deze zijn vaak afgeleid van de algemene Nederlandse Governance Code, zoals de Governancecode Woningcorporaties, de Zorgbrede Governance Code vor zorgorganisaties en codes voor goed bestuur in het primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Inmiddels bestaan er 13 branchespecifieke governance codes. Hieronder vind je een lijst van de nu geldende codes, opgesteld door accountants- en adviesbureau BDO.

Branche: Overkoepelend
Governance Code: Corporate Governance Code
Organisatie: Monitoring Commissie Corporate Governance Code

Branche: Zorg
Governance Code: Zorgbrede Governance Code
Organisatie: BOZ


Branche: Woco
Governance Code: Governancecode Woningcorporaties
Organisatie:
Monitoring Commissie Woningcorporaties

Branche: Welzijn
Governance Code:
Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening
Organisatie: MOGroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening

Branche: Onderwijs
Governance Code:
Goed bestuur in de bve-sector
Organisatie: Platform van Raden van Toezicht MBO-instellingen

Branche: Onderwijs
Governance Code:
Branchecode Governance Hogescholen
Organisatie:
HBO-raad

Branche: ZBO
Governance Code:
Code goed bestuur uitvoeringsorganisaties
Organisatie: Handvestgroep Publiek Verantwoorden

Branche: Zorgverzekeraars
Governance Code:
Gedragscode Verzekeraars
Organisatie:
Verbond van Verzekeraars

Branche: Banken
Governance Code:
Code Banken
Organisatie: Monitoring Commissie Code Banken

Branche: Goede doelen
Governance Code:
Code Goed Bestuur voor Goede Doelen
Organisatie:
Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen

Branche: Overheid
Governance Code:
Code goed openbaar bestuur
Organisatie:
MinBiZa

Branche: Publieke Omroepen
Governance Code:
Gedragscode goed bestuur en integriteit publieke omroep
Organisatie:
Commissie Integriteit Publieke Omroep 

Branche: Onderwijs
Governance Code: Goed onderwijsbestuur primair onderwijs
Organisatie: VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleider (AVS)

Branche: Cultuur
Governance Code: Code Cultural Governance