BHBW: Gemeenten en slijterijen moeten samenwerken

09 oktober 2013 Consultancy.nl

Gemeenten worstelen met de uitvoering van de Drank- en Horecawet. Zo hebben ze dit jaar al veel moeite met de handhaving van deze wet binnen hun regio en bovendien zijn ze onvoldoende voorbereid op de nieuwe taak die ze volgend jaar erbij krijgen - toezicht op alcoholverstrekking aan jongeren onder de 18 jaar. Dit blijkt uit de ‘Monitor Bijzondere Wetten’ van adviesbureau BHBW, waaraan de helft van de Nederlandse gemeenten meewerkte.

Drank- en Horecawet

Met het inwerktreden van de nieuwe Drank- en Horecawet zijn er taken van het Rijk naar de gemeente verschoven. Sinds begin dit jaar zijn gemeenten verantwoordelijk voor toezicht op alcoholverstrekking en drankgebruik en de controle op niet-vergunningplichtige bedrijven (zoals supermarkten). Vanaf 1 januari 2014 wordt de regelgeving uitgebreid – aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol meer verstrekt worden.

BHBW - Gemeenten en slijterijen

72% van de gemeenten ziet de leeftijdsverhoging als gezondheidswinst voor jongeren, maar ziet de handhaving van deze maatregel als een lastige zaak. Uit het onderzoek komt naar voren dat 76% van de ondervraagde gemeenten nog geen handhavingsbeleid Drank- en Horecawet vastgesteld. Ook heeft 40% van de gemeenten nog steeds geen gemeentelijke heeft toezichthouders aangesteld. Volgens Peter Roumen, directeur van BHBW, leidt de slechte voorbereiding van gemeenten mogelijk tot gebrek aan toezicht. “Dat kan drankmisbruik en gebruik van alcohol onder jongeren in de hand werken” zegt de adviseur.

Samenwerken met supermarkten en slijterijen

Roumen adviseert gemeenten om meer samen te werken met supermarkten en slijterijen. Hij noemt gemeenten Weststellingwerf als voorbeeld: “In Weststellingwerf, de eerste gemeente die deze aanpak hanteerde, krijgen jongeren bijna geen alcohol meer mee”.

Nieuws

Meer nieuws over