Turner organiseert event voor Centres of Expertise

09 oktober 2013 Consultancy.nl

Op 14 november organiseert adviesbureau Turner het event ‘Implementatiedag Centres of Expertise’. Doel van het evenement is om de succeskans van CoE’s te verhogen, onder meer door het delen van ‘lessons learned’ en het leveren van concrete verbeterplannen. Het event is bedoeld voor professionals betrokken bij de oprichting of uitbouw van CoE’s. Onder meer Jet Bussemaker (Minister van OCW) en Hans Corstjens (Directeur Platform Bèta Techniek) leveren een inhoudelijke bijdrage aan het event.

Kenniscentra

De overheid streeft naar een betere aansluiting van het beroepsonderwijs met het bedrijfsleven, en dan met name gericht op de negen zogenaamde topsectoren. Om dit te realiseren worden kenniscentra opgetuigd: Centra voor Innovatief Vakmanschap voor MBO opleidingen en Centres of Expertise (CoE’s) voor HBO beroepen. In deze centra werken ondernemers, wetenschappers, docenten en studenten samen aan het bevorderen van de kwaliteit van het technisch onderwijs.

De ‘Centres of Expertise’ worden in eerste instantie gefinancierd vanuit de overheid, maar na vijf jaar moeten ze op eigen benen kunnen staan. Met het event wil Turner CoE’s helpen met de ontwikkeling naar de benodigde zelfvoorzienendheid.

Turner - HBO Centre of Expertise

Implementatiedag Centres of Expertise’

Op de Implementatiedag CoE’s zullen direct betrokkenen hun kennis en ervaring delen: trekkers van de CoE’s en hun teams, bestuurders van onderwijsinstellingen en organisaties uit het beroepenveld. De dag bestaat uit twee delen:

10.00 – 16.00 uur: CoE-teams werken samen aan succesvolle implementatie

Het grootste deel van de dag werken de CoE-teams met elkaar aan de implementatie van hun plannen door kennis en ervaring te delen en gebruik te maken van aanwezige expertise, bijvoorbeeld op het gebied van de implementatie van verdienmodellen, inrichting van sleutelprocessen binnen een CoE, waardecreatie per typologie beroepenveld, samen ondernemen en risico’s dragen, best practices voor kennisvalorisatie binnen de partnerhogescholen etc.

16.00 – 18.00 uur: Bestuurders en CoE-teams slaan de handen ineen

Eind van de middag voegen de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, bestuurders uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid zich bij de groep en worden diverse CoE-showcases gepresenteerd. Hierbij zal juist een mix te zien zijn van de koplopers en ‘start-ups’. Gepresenteerd, open en kwetsbaar, door de CoE’s zelf; met de resultaten van de werksessies eerder op de dag. Een aantal sprekers zal de deelnemers inspireren om de opbrengsten van de dag te verbinden met de visie op de toekomst van de CoE’s. Vanuit het bedrijfsleven zullen er vertegenwoordigers zijn om de aanwezigen uit te dagen en mee te bouwen aan duurzame CoE’s.

Na afloop van het event gaan stakeholders weg met concrete ideeën, producten, proposities, verdienmodellen en implementatieplannen.

Nieuws

Meer nieuws over