Aangepaste stamrechtvrijstelling raakt adviseurs

23 september 2013 Consultancy.nl

Op Prinsjesdag 2013 heeft het kabinet bekendgemaakt dat de regels voor het fiscaal gunstig onderbrengen van een gouden handdruk drastisch worden gewijzigd. De wijziging heeft mogelijk een grote impact op adviseurs en consultants die al een gouden handdruk ontvangen of zich momenteel in een reorganisatietraject bevinden.

Stamrechtvrijstelling

Een gouden handdruk is een ontslagvergoeding die een werkgever aan een werknemer toekent als schadeloosstelling bij een gedwongen ontslag. Bij de uitbetaling van de ontslagvergoeding moet de ex-werkgever loonheffing inhouden en afdragen aan de fiscus, doorgaans tegen het toptarief van 52%. De wet kent echter een gunstige belastingfaciliteit, de stamrechtvrijstelling, die de mogelijkheid biedt om belastingheffing over de ontslagvergoeding uit te stellen. Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet de ex-werkgever de ontslagvergoeding niet uitbetalen aan de werknemer, maar rechtstreeks overmaken aan een geblokkeerde bankrekening (bankspaarvariant), een verzekeringsmaatschappij of een door de werknemer opgerichte Stamrecht BV. De ontslagvergoeding mag dus op geen enkel moment ter beschikking staan van de werknemer.

Firm24-ontslagen

Vervolgens ontvangt de werknemer periodieke uitkeringen uit het stamrecht. Deze uitkeringen zijn wel onderworpen aan de inhouding van loonheffingen. Hiermee wordt niet alleen uitstel van de belastingheffing bereikt, maar mogelijk ook verlaging van het toepasselijke belastingtarief. Aan deze gunstige belastingfaciliteit komt binnenkort een einde.

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om voor bestaande stamrechten de volledige aanspraak in één keer op te nemen. Deze aanspraak wordt niet volledig, maar voor slechts 80% belast. Hiermee wordt beoogd dat de economie wordt gestimuleerd doordat meer geld vrijkomt om te besteden.
Voor nieuwe gevallen vervalt de stamrechtvrijstelling per 1 januari 2014. Vanaf die datum dient de werkgever direct loonheffing in te houden van de ontslagvergoedingen en af te dragen aan de fiscus.

Firm24-bedrijven

Bestaande Stamrecht BV?
In het verleden hebben veel consultants gekozen voor het onderbrengen van hun ontslagvergoeding in een Stamrecht BV. Met een belastingvrijstelling van 20% maken de aangekondigde wijzigingen het aantrekkelijk om het gehele tegoed op te nemen in 2014. Of het ook in uw geval gunstig is om van deze regeling gebruik te maken, hangt af van uw fiscale positie en uw persoonlijke wensen voor de toekomst.

Een artikel van Online Flex BV, een onafhankelijke onderneming met als doelstelling notariële diensten, zoals een BV oprichten, transparanter te maken door deze online aan te bieden tegen vaste scherpe prijzen.

Nieuws

Meer nieuws over