Innopay: Online leeftijdscontrole onvoldoende benut

26 april 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De mogelijkheden voor online leeftijdscontrole op internet worden nog onvoldoende benut. Dat concludeert adviesbureau Innopay in het rapport ‘Online leeftijdsverificatie in Nederland’, uitgevoerd in opdracht van het ECP. Afgelopen week werd het onderzoek besproken in zowel de 1ste als 2ste kamer.
 
De maatschappelijke en politieke discussie rondom online leeftijdscontrole is in de afgelopen maanden in een stroomversnelling geraakt. Belangrijkste reden is het gemak waarmee minderjarigen via internet toegang kunnen krijgen tot gewelddadige games, films, alcohol en tabak. Om dit tegen te gaan heeft de regering strengere wetgeving geïntroduceerd maar tegelijkertijd hebben online dienstverleners amper mogelijkheden om op een betrouwbare manier aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
 
Innopay - Leeftijdscontrole

Marktanalyse online leeftijdsverificatie

Met deze problematiek als achtergrond vroeg het ECP (Platform voor de Informatiesamenleving) Innopay om de verschillende beschikbare oplossingen voor online leeftijdsverificatie in Nederland in kaart te brengen. In de marktverkenning vergeleek het consultancybureau 12 verschillende potentiele elektronische identificatiediensten (eID) oplossingen die geschikt zijn voor online leeftijdsverificatie*. Deze oplossingen zijn vervolgens vergeleken op acht verschillende randvoorwaarden en succesfactoren**.
 
Innopay stelt dat de er bij de keuze van een oplossing een duidelijke afweging moet worden gemaakt tussen het betrouwbaarheidsniveau en een mogelijke realisatietermijn. Zo kan de DigiD oplossing pas eind 2015 worden uitgerold terwijl een van de meest betrouwbare oplossingen, de zogenaamde digitale Nederlandse identiteitskaart (eNIK), pas in 2016 of zelfs later zou kunnen worden ingevoerd. Een overzicht van de scores van de 12 oplossingen:
Innopay - eID Vergelijking

Adviezen

De consultants adviseren de overheid om snel duidelijkheid te scheppen over de toekomst van online leeftijdscontrole. “Uit de communicatie met webwinkliers is gebleken dat afwezigheid van handhaving een van de belangrijkste redenen is om slechts beperkt aandacht te geven aan leeftijdsverificatie ten opzichte van andere e-identiteitsdiensten” aldus Nick Smaling, mede-auteur van het rapport. “De overheid als wetgever moet duidelijke richtlijnen stellen waar private initiatieven aan moeten voldoen, en ook moet zij helderheid verschaffen over het beoogde handhavingsbeleid”.
 
Ook pleit het consultancybureau voor meer samenwerking tussen overheid en bedrijven om de bestaande voorzieningen voor online controle te verbeteren en te benutten. Het eID stelsel Nederland, wat momenteel aan wordt gewerkt zal de mogelijkheid bieden voor diverse oplossingen. Omdat dit een stelsel is biedt het ruimte voor verschillende betrouwbaarheidsniveaus en dus voor diverse producten. Innopay verwacht dan ook dat het eID stelsel de basis zal zijn voor de toekomst van het Nederlands eID landschap.
 
* De volgende eID oplossingen zijn onderzocht: Experian, iDEAL, KPN, DigiD, CDDN, eHerkenning, PostNL, IRMA, Jumio, eNIK/eRijbewijs, IDchecker en Banken.

** De acht randvoorwaarden en succesfactoren: Begrijpbaarheid/Gemak, Betrouwbaarheid, Businessmodel/Betaalbaarheid van leeftijdsverificatie, Huidige dekkingsgraad, Privacy/Wetgeving, Realisatietermijn, Schaalbaarheid/Flexibiliteit en Veiligheid.