Accenture: verouderde IT kost verzekeraars miljoenen

10 september 2013 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Schadeverzekeringsmaatschappijen lopen jaarlijks miljoenen, in sommige gevallen zelfs tientallen miljoenen, mis door legacy en inefficiënte IT systemen. Dit blijkt uit onderzoek van Accenture uitgevoerd onder meer dan 40 Europese verzekeringsmaatschappijen.

Uit de studie blijkt dat meer dan de helft (55%) van de bedrijven een claimsysteem gebruikt dat 10 jaar of ouder is. Ook gebruikt 40% van de verzekeraars meer dan vijf verschillende applicaties om hun schadegevallen te verwerken. Dit relatief hoge gebruik van legacy systemen komt schadeverzekeraars duur te staan, met name op twee gebieden: het uitkeren van (te veel) frauduleuze schadeclaims en mislopen van potentiële omzet.

Accenture - legacy systemen

Frauduleuze schadeclaims
Het adviesbureau schat dat de Europese ongevallen- en schadeverzekeringssector jaarlijks €8 à €12 miljard teveel uitkeert als gevolg van frauduleuze schadeclaims. Een sdeel van deze som zou terugverdiend kunnen worden als verzekeraars over de juiste technologie zouden beschikken. Legacy systemen zijn steeds vaker ineffectief in het analyseren van onregelmatigheden en het vervolgens ontdekken- en voorkomen van fraude. “De Europse verzekeraars zouden jaarlijks miljarden euro’s kunnen besparen indien zij over de geschikte fraudedetectie-instrumenten zouden beschikken. Veel verzekeraars zijn echter nog steeds afhankelijk van verouderde technologie en ontoereikende analysemiddelen, waarmee ze niet op efficiënte wijze fraude kunnen detecteren” zegt Thomas Meyer, directeur verzekeringspraktijken bij het adviesbureau.

Verlies aan potentiële omzet
Een andere vaak gehoorde klacht bij de respondenten is dat legacy systemen moderne business development onvoldoende kunnen ondersteunen. Maar liefst 84% van de verzekeraars vindt dat hun systemen niet flexibel en modern genoeg zijn om in te spelen op de veranderende behoeften van de verzekerden. Voorbeelden zijn het snel lanceren van nieuwe producten (ondersteund door IT), de mogelijkheden voor cross-selling of de mogelijkheid voor de klanten om hun dossier te raadplegen wanneer en waar zij dat willen.

Ook vindt meer dan de helft (51%) dat hun huidige claimsystemen niet in staat is om grote hoeveelheden data in te zamelen en te analyseren (‘Big Data’), data die verzekeraars kunnen gebruiken om omzet bij bestaande/nieuwe klanten te verhogen.

Accenture

Ook binnen andere gebieden brengen legacy systemen schadeverzekeraars in de problemen, waaronder interne samenwerking tussen afdelingen, service aan klanten en het gebruik van opkomende kanalen zoals online en multichannel.

“Verzekeraars kunnen zich niet langer verschuilen achter IT legacy en interne procesoptimalisaties. Verzekeraars moeten nu de ambitie vertalen naar daadwerkelijke actie” zegt Tom van der Spek, Managing Director Financial Services van Accenture Nederland.