ITDS organiseert congres Social Network Pensioen 2020

20 juli 2010 Consultancy.nl

Op 9 september organiseert ITDS Business Consultants het congres ‘Social Network Pensioen 2020’. Tijdens het event komen wetenschappers, politici en praktijkspecialisten bijeen om te discussiëren over de toekomst van het Nederlandse pensioenstelsel.

2020

Het jaar 2020 wordt vaak genoemd als het jaar waarin Nederland de verwachte problemen rondom het stelsel van de aanvullende pensioenregelingen moet hebben opgelost. De vergrijzing heeft dan al lang merkbare effecten op de betaalbaarheid van onze pensioenen. Ook de AOW-leeftijd moet definitief opschuiven. De vraag is of wij in 2020 de huidige economische crisis met zijn bedreigende effecten op de dekkingsgraden het hoofd hebben kunnen bieden. En hoe wij moeten omgaan met de verantwoordelijkheid van de bestuurders, de rechten van de deelnemers en de gewenste transparantie van wat er in de sociale context gebeurt. In de pensioenenmarkt zien we nu al nieuwe online initiatieven ontstaan die inspringen op transparantie, eenvoud en heldere communicatie.
 
ITDS - Social Network Pensioen 2020
 
Tijdens ‘Social Network Pensioen 2020’ zullen een aantal prominente pensioenspecialisten zich buigen over de toekomst van het pensioenstelsel. Aan de orde komt de economie van ons pensioenstelsel en de samenhang van omvang, kosten en efficiency. Evenals de kwaliteit van besturen en de daarmee samenhangende verantwoordelijkheden. Ook wordt stil gestaan bij de rol en invloed van de politiek in de komende jaren.

Experts

Sweder van Wijnbergen zal optreden als gespreksleider op de verschillende thema’s die worden uitgediept. Roel Beetsma, oud lid van de Commissie Goudswaard, zal ingaan op de discrepantie tussen de ambities en de betaalbaarheid daarvan. Jaap Bikker, onderzoeker bij De Nederlandse Bank, belicht zijn visies over de efficiency van de fondsen.  Wim Koeleman (PwC) betrekt daar ook de Pensioenverzekeraars bij. Governance, Risicobeleid en Bestuurkwaliteit komen aan de orde in de presentatie van Jos Dirks, algemeen directeur van het Rabo Pensioenfonds. Pieter Omtzigt, oud lid van de Tweede Kamer en pensioenspecialist van het CDA, sluit de rijen met zijn beeld over de invloed van de politiek en wat de deelnemers kunnen verwachten in de toekomst.

Nieuws