Accenture: 7 succesfactoren voor ERP implementaties

26 augustus 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het is algemeen bekend dat een groot percentage van internationale en grootschalige ERP projecten mislukken. Op basis van ervaring en lessons learned van honderden (wereldwijde) ERP projecten, heeft Accenture 7 kritieke succesfactoren gedefinieerd voor de implementatie van ERP systemen binnen meerdere landen.

1. Creëer visie en een operating model
Vooraf een visie en operating model creëren is essentieel voor het succesvol uitrollen van ERP. “Met een duidelijk ontwerp van de bedrijfsprocessen en een wereldwijde ERP template, lopen zowel de technische ontwikkeling en de land-voor-land implementatie veel soepeler” aldus Accenture.

2. Definieer de scope van het project
Aangezien ERP implementaties complex zijn, is een duidelijke scope met expliciet gedefinieerde rollen voor het projectteam, business stakeholders en de IT organisatie essentieel. Volgens het adviesbureau omvat een duidelijke scope meer dan 10 factoren, zoals bijvoorbeeld geografische/functionele scope, ERP infrastructuur, migratie scope en eindgebruiker training scope.
 
3. Definieer de wereldwijde ERP template
“Een wereldwijde template vormt de fundering voor het bouwen van een wereldwijde ERP oplossing”. Het definieert de oplossing blueprint, biedt standaardinformatie over de standaardprocessen, datastructuur en analytics die gebruikt worden door de verschillende bedrijven overal ter wereld.
Accenture - CSF ERP Rollout
 
4. Definieer de algemene project governance
Om ervoor te zorgen dat projecten soepel en efficiënt verlopen, is een duidelijke governance essentieel. Accenture maakt onderscheid tussen drie belangrijke soorten van governance. Allereerst dekt project governance de belangrijkste regels voor projectbeslissingen, escalatie processen en scope en change control. Ten tweede, richt post go-live governance zich zowel op ‘business as usual’ vraagstukken als de rollen en verantwoordelijkheden van het ERP center of excellence. De derde soort, global termplate governance, overziet het ontwerp en de signoff ten aanzien van technische deliverables en het bouwen van de ERP oplossing.
 
5. Bepaal de uitrol-strategie
Een bedrijf moet meerdere opties overwegen voor de uitrol van wereldwijde ERP oplossingen. De meest gebruikte zijn de Big Bang aanpak (i.e. alles in één keer), een uitrol per proces, geografie of operating unit of een hybrid aanpak als combinatie hiervan.
 
6. Organiseer het wereldwijde uitrol delivery team
“Een wereldwijde uitrol is complex en heeft geavanceerde project organisatiemodellen nodig” aldus het adviesbureau. Accenture raadt aan om een centraal Program Management Office (PMO) op te richten. “Deze biedt ondersteuning, governance en de tools waarmee delivery teams op een gecontroleerde manier binnen de wereldwijde implementatie kunnen werken.” De PMO moet vervolgens project staffing verzorgen die in lijn is met de benodigde resources, die per project kunnen verschillen. Het adviesbureau raadt ook aan om van tevoren de end state support organisatie te definiëren, om kennisoverdracht tijdig te kunnen faciliteren.
 
7. Creëer het algehele implementatieplan
Als laatste stap, moet een bedrijf een algemeen implementatieplan hebben. Dit is een zich herhalend proces;  het plan moet op basis van veranderingen in de benodigde resources en geplande criteria voortdurend worden geüpdate. De inhoud van een typische implementatieplanning wordt hieronder samengevat:
 
Accenture - ERP Deployment Plan
 
Change management en data management
Bovenop de 7 kritieke succesfactoren, benadrukt Accenture ook hoe belangrijk twee andere overwegingen zijn:  change management en data management. “Deze kunnen ook een enorme impact hebben op het slagen of mislukken van het initiatief” aldus het consultancykantoor. “Deze factoren spelen een grote rol door het hele uitrolproces en moeten effectief worden gemanaged voor een soepele implementatie”.