PNO Consultants: H2020 subsidiekans voor automotive

15 augustus 2013 Consultancy.nl

Het EU-traject Horizon2020 is een uitgelezen kans voor de Nederlandse automotive-sector om zich, met haar innovatieve producten en diensten, internationaal op de kaart te zetten. Veel ondernemers weten echter niet hoe ze aanspraak kunnen maken op de mogelijkheden die er zijn.

Wie de Europese middelen goed weet in te zetten, kan profiteren van de EU. Nu het Zevende Kaderprogramma van de Europese Commissie (FP7) ten einde loopt, kan de balans voor de Nederlandse automotive-sector worden opgemaakt. De deelname aan EU-projecten blijkt zeer beperkt. De Nederlandse automotive-sector wil internationaal toonaangevend zijn, maar in slechts iets meer dan 50 automotive-gerelateerde projecten speelde ze een rol. Bij een kwart van deze projecten ging het bovendien om TNO. In nog geen 10% van de Green Cars collaboratieve onderzoek- en ontwikkelingsprojecten speelde een Nederlandse partij een rol, terwijl er in Nederland juist veel kennis en kunde is. Met het Horizon 2020 programma (2014-2020) zal dit moeten veranderen, tenminste als men daadwerkelijk internationaal toonaangevend wil zijn.

H2020 biedt kansen

De EU biedt grootschalige mogelijkheden voor innovatie, maar de te bewandelen route is geen eenvoudige. Nieuwe kennis en Europese samenwerkingspartners zijn vaak lastig te vinden. Tegelijkertijd is juist voor innovatieve bedrijven samenwerking van levensbelang. Binnen H2020 is €70 miljard beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling, met name voor bottom-up projecten. Een duidelijke trendbreuk met het oude programma waar de focus lag op onderzoek. Dit schept kansen voor Nederland. We zullen wel een meer proactieve houding moeten aannemen.

PNO Consultants - Autobranche

Binnen H2020 is €70 miljard beschikbaar voor onderzoek en ontwikkeling

Belangrijk is om te beseffen dat EU-projecten nooit alleen voor innovatiegeld mogen worden ingezet. Deelnemers kijken meestal naar ‘hogere’ doelen, zoals het vergroten van hun netwerk, zichtbaarheid in de markt of het beïnvloeden van regelgeving. MKB dat deelneemt aan een EU-project krijgt toegang tot een enorm kennispotentieel en kan daarmee het concurrentievoordeel vergroten. Een nieuw Europees MKB-instrument zal technologie en innovatie in sector-overschrijdende en interdisciplinaire MKB-projecten financieren. Een snelle doorlooptijd en het mogelijk maken van projecten zonder partners vergemakkelijken de stap naar EU-projecten. De drempels voor MKB-deelname worden hiermee grotendeels weggenomen.

Doelen H2020 sluiten aan op die van de automotive-sector

Belangrijke EU-doelstellingen zijn: vermindering van uitstoot en verbetering van de luchtkwaliteit, behoud van energiezekerheid en het toepassen van hernieuwbare energiebronnen. De Green Cars roadmap geeft daarbij de focus aan van de oproepen voor projectvoorstellen rond elektrisch rijden, van vrachtwagen tot 2-wieler, van voertuig tot smart grids. Allemaal doelen die naadloos aansluiten op die van de automotive-sector in Nederland, onder ander beschreven in het AutomotiveNL innovatieprogramma.


Horizon2020

Samenwerking in Europa

Door het ontwikkelen van energiezuinige voertuigen en alternatieve aandrijflijnen kan de Nederlandse automotive-sector in samenwerking met haar Europese collega’s de maatschappelijke uitdaging van duurzaam vervoer aanpakken. Door efficiënt gebruik te maken van de competenties verkrijgbaar bij bedrijven, onderzoeksinstituten en universiteiten in heel Europa kan daadwerkelijk worden geïnnoveerd. Dit zal bijdragen aan verdere groei in omzet en hoogwaardige werkgelegenheid in onderwijs, onderzoek, ontwikkeling, productie en services. Hiervoor is actieve deelname van Nederlandse organisaties in H2020 projecten echter een vereiste. Dit vraagt om doorzettingsvermogen en bereidheid om een onzeker pad in te slaan met de bijbehorende risico’s. Als de Nederlandse automotive-sector niet bang is om haar kennis te delen, krachten te bundelen, en zich te committeren aan langere termijndoelen, zal ze zeker de vruchten plukken van H2020.

Een artikel van Wolter Kersbergen, consultant High Tech Systemen & Materialen bij PNO Consultants.

Nieuws

Meer nieuws over