Helft gekrenkte werknemers overweegt data wraak

22 juli 2013 Consultancy.nl

Verbolgen medewerkers vormen een groot risico voor privacygevoelige data van ondernemingen. Uit onderzoek van informatiebeheerder Iron Mountain blijkt dat bijna de helft van de medewerkers (44%) die zich door de werkgever gekrenkt of miskend voelen overweegt om data-wraak te nemen. Als het erop neerkomt dan gaat in de praktijk 11% van deze groep werknemers in de fout.

Aanleiding

Valse beschuldigen vormt de belangrijkste reden voor de donkere kant van boze collega´s: 21% ontsteekt daarop in woede. Of om onbeschoft behandeld, of ontslagen te worden: respectievelijk 19% en 15% graaft dan de strijdbijl op. Op zijn minst flauw, vaak grievend en soms ronduit bedreigend is het om seksueel geïntimideerd te worden: 14% neemt het daarna ethisch zelf ook niet meer zo nauw. Een slechte beoordeling of gemiste promotie is in 7% van de gevallen aanleiding voor het verspreiden van vertrouwelijke informatie.

Iron Mountain - Data Revenge

Diefstal

Echt gevaarlijk reageert één op de tien (11%) van de 44% van de medewerkers voor wie wraak een optie is. Deze miskende of gekrenkte medewerkers reageren op de aantijging, schoffering, het ontslag, de insinuaties of billenknijperij door een grotere of kleinere schat aan informatie te stelen en buiten het bedrijf te brengen.

Wat nemen ze mee?

Het ´eigen´ werk is als eerste aan de beurt: 57% verwart het intellectuele eigendom met het emotionele eigendom en neemt zijn of haar werk voor de onderneming met zich mee. Het adressenbestand, dat in alle opzichten aan de onderneming toebehoort, is daarna aan de beurt: 51% procent van de datawrekers heeft het daarop gemunt. Presentaties staan op drie, met 46%. Zakelijke voorstellen als offertes verdwijnen in 21% van de gevallen in de tas; strategische plannen zijn in 18% van de gevallen in gevaar.  Ontwikkelplannen voor producten en diensten zijn gewild in 18% van de gevallen. Financiële getallen gaan in 9% van de gevallen mee naar huis.
 
Data misbruik

Borgen van informatieveiligheid

Volgens Jeroen Strik, Commercieel Directeur van Iron Mountain Benelux, leiden de data wraak acties tot grote risico’s voor het bedrijfsleven. “Informatie is de levensader van het bedrijf”. Hij adviseert organisaties om de informatieveiligheid goed te borgen. “En dat gaat verder dan met richtlijnen en procedures” aldus Strik. “Het gaat ook om goed personeelsbeleid en het trainen van kennis, houding en gedrag. In de bedrijfscultuur moet informatie heilig zijn”.

Nieuws

Meer nieuws over