Rijnconsult: Samenwerking wordt kerncompetentie

16 juli 2013 Consultancy.nl

Om competitief voordeel of onderscheidend vermogen te realiseren zijn bedrijven steeds vaker op zoek naar samenwerkingsverbanden met externe partners. Volgens onderzoek van Rijnconsult, vindt maar liefst 90% van de bedrijven en overheden dat samenwerken in netwerkverband een “cruciale factor” is om te kunnen overleven in de toekomst. Ondanks het strategisch belang hiervan, blijkt dat veel bedrijven nog grote moeite hebben met het opzetten en implementeren van ‘netwerkorganisaties’.

International onderzoek van ACE, waar Rijnconsult actief lid van is, toont aan dat samenwerkings-verbanden leiden tot twee strategische voordelen: de afname van interne R&D- en productiekosten en nieuw omzetpotentieel*. De ruim 130 managers van bedrijven en publieke organisaties die deelnamen aan het recente Nederlandse onderzoek zijn het hiermee roerend eens. Meer dan 90% van de respondenten is sterk overtuigd van het belang van open innovatie. “Het vermogen van bedrijven en organisaties om samen te werken in ketens en netwerken is de belangrijkste competentie om te overleven” zegt Diederik Hommes, Directeur bij het organisatieadviesbureau uit Houten.

Moeite met implementeren van samenwerkingsverbanden

Ondanks het strategisch belang van samenwerkingsverbanden hebben Nederlandse organisaties moeite met de implementatie van open innovatie. 1 op de 5 respondenten geeft aan moeite te hebben met het vinden van de juiste externe partners. Ook intern zijn bedrijven nog niet klaar voor meer netwerkconstructies en co-creatie: in bijna de helft van de gevallen sluit de cultuur onvoldoende aan bij het werken in samenwerkingsverband.

Rijnconsult - Samenwerking in Ketens

“Er valt nog veel te winnen’ aldus Hommes. Volgens de adviseur zijn organisaties nog te sceptisch over samenwerking of blijven de concepten vaak hangen in mooie intenties. Hommes adviseert bedrijven om voordat ze aan de slag gaan eerst een visie op te stellen. “Het belangrijkste is vanuit welke visie een organisatie wil opereren: denk je het zelf te kunnen redden of heb je inmiddels door dat samenwerking jou op termijn veel meer brengt. Je moet dan wel over het korte termijn belang heen willen stappen, de ander wat gunnen en zelf de eerste stap zetten in het geven van vertrouwen”. Het management speelt hierin een belangrijke rol, met name tijdens de implementatiefase. “De leiding zal voorop moeten gaan en een cultuur van samenwerken met anderen creëren”.

* Zie het bericht ‘Open innovatie essentiele overlevingsfactor’ voor meer informatie. 

Nieuws