Stamrecht BV oprichten voor mijn ontslagvergoeding?

11 juli 2013 Consultancy.nl

Als gevolg van de krimpende adviesmarkt hebben veel consultants in het verleden een gouden handdruk van hun (ex)werkgever ontvangen. Daarbij hebben zij de keuze gehad uit verschillende mogelijkheden om hun ontslagvergoeding aan te wenden, bijvoorbeeld het afsluiten van een stamrechtverzekering of het oprichten van een eigen Stamrecht BV.

Stamrechtvrijstelling

De stamrechtvrijstelling is een gunstige belastingfaciliteit, die de mogelijkheid biedt om belastingheffing over een ontslagvergoeding uit te stellen. Een stamrecht is een recht op periodieke uitkeringen, een lijfrente. Om van deze faciliteit gebruik te kunnen maken, moet de ex-werkgever de ontslagvergoeding niet uitbetalen aan de werknemer, maar rechtstreeks overmaken aan een geblokkeerde bankrekening (bankspaarvariant), een verzekeraar, of een door de werknemer opgerichte Stamrecht BV.

Ontslagrecht

De ontslagvergoeding mag dus op geen enkel moment ter beschikking staan van de werknemer. Vervolgens ontvangt de werknemer periodieke uitkeringen uit het stamrecht, die wel zijn onderworpen aan de inhouding van loonheffingen. Hiermee wordt niet alleen uitstel van de belastingheffing bereikt, maar mogelijk ook verlaging van het toepasselijke belastingtarief. 

Gunstig in uw situatie?

Om gebruik te kunnen maken van de stamrechtvrijstelling, moet er aan verschillende (fiscale) eisen worden voldaan. Gebeurt dit niet dan zal alsnog in 1 keer belasting worden geheven over de ontslagvergoeding, vermeerderd met revisierente. Wanneer u een gouden handdruk verwacht te ontvangen, is het daarom belangrijk om tijdig informatie te verzamelen en advies in te winnen.

Of het ook in uw geval verstandiger is om uw gouden handdruk onder te brengen in een Stamrecht BV, hangt af van uw fiscale positie en uw persoonlijke wensen voor de toekomst. Wellicht is het in uw situatie gunstiger om de ontslagvergoeding direct uit te laten keren of onder te brengen bij een verzekeringsmaatschappij.

Een artikel van FIRM24, een online ‘one stop shop’ voor juridische, notariële, bancaire en fiscale zaken.

Nieuws

Meer nieuws over