Krüger: CPB voorspellingen structureel optimistisch

18 juni 2013 Consultancy.nl

De voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB) over de Nederlandse economie waren in de afgelopen jaren structureel te optimistisch. Dat stelt advieskantoor Krüger & Partners op basis van een analyse van de 21 laatste ramingen van de economische denktank van de regering.
 
Onzuivere ramingen
“De ramingen van het CPB van de afgelopen jaren zijn structureel te optimistisch geweest” zegt Jantine Hak, partner bij het adviesbureau uit Rotterdam. Maar liefst 20 van de 21 ramingen van het CBP over de jaren 2011, 2012 en 2013 waren achteraf gezien te rooskleurig. De raming gemaakt in juni 2011 voor heel 2012 verschilt zelfs met 2,8 procentpunt van de werkelijkheid. “Het CPB laat zien dat het voortdurend niet in staat is gebleken de zwakke toestand van onze economie goed in te schatten. Ze houden onvoldoende rekening met de gevolgen van de voorspellingen” voegt Christiaan Crouwers toe.
 
Kruger & Partners - CPB Ramingen
 
Grote gevolgen
Volgens het advieskantoor hebben de onzuivere ramingen van het CPB grote gevolgen voor het bedrijfsleven. “Dit zet ondernemers op het verkeerde been. Gevolg kan zijn dat ondernemers onder meer het omzet- en winstniveau ook te optimistisch in gaan schatten. Dit leidt er vervolgens toe dat ze te laat, te weinig en niet doortastend genoeg ingrijpen. De voorspellingen die het CPB doet zijn derhalve niet alleen onjuist, maar kunnen ook schadelijke gevolgen hebben voor het bedrijfsleven” aldus Hak.
 
Kijken naar eigen omgeving
Krüger & Partners adviseert ondernemers om in deze onzekere tijden goed naar hun eigen omgeving en business te kijken en minder te sturen op algemene voorspellingen. “Het is beter om realistisch te begroten, gebaseerd op de werkelijkheid die je als ondernemer om je heen ziet, dan je te baseren op macro economische rapporten die de afgelopen jaren in veel gevallen te optimistisch blijken te zijn geweest. Als je je daarop baseert, en de realiteit tegen zit, ben je mogelijk te laat” zegt Hak.
 
Reactie van macro-econoom
In een reactie op het onderzoek stelt macro-econoom Harry van Dalen tegenover Nu.nl dat het praktisch onmogelijk is om “in het oog van de storm” nauwkeurige ramingen te maken. Ook geeft hij aan het CPB in veel gevallen kampt met onvolledige informatie ten tijde van het maken van de raming. “Cijfers over realisatie komen niet direct beschikbaar en worden door het CBS ook in de loop van de tijd bijgesteld als er meer informatie binnen is” zegt Van Dalen.

Nieuws

Meer nieuws over