Full Finance en Novak versterken samenwerking

26 februari 2013 Consultancy.nl

Full Finance Consultants en Novak gaan hun bestaande samenwerking intensiveren. Onder de uitgebreidere samenwerking kunnen leden van Novak, de belangenbehartiger voor MKB-accountantskantoren, gebruik maken van de adviesdiensten van Full Finance Consultants. In ruil gaat het adviesbureau uit Apeldoorn Novak ondersteunen met haar dienstverlening richting MKB-accountantskantoren.

Full Finance Consultants is een financieel adviesbureau dat adviesdiensten verleent aan administratie- en accountantskantoren.

Novak-lidmaatschap
Onderdeel van de nieuwe fase in de samenwerking tussen Novak en Full Finance Consultants is een uitbreiding van het Novak-lidmaatschap. Het huidige lidmaatschap blijft bestaan, maar leden kunnen ook kiezen voor een uitgebreid lidmaatschap waar het Full Finance Adviesabonnement bij is inbegrepen. Daarnaast zal Full Finance Novak ondersteunen in de rol van belangenbehartiger voor MKB-accountantskantoren.

"De ontwikkelingen in de accountancy vragen om een directer en indringender contact met de kantoren", aldus Guus Ham, directeur van Novak. "Door het verstevigen van de relatie met partner Full Finance kunnen we aan de wens van onze leden voldoen om intensiever met Novak samen te werken. Ook de wens om de handschoen op te pakken voor wat betreft het behartigen van de belangen van MKB-accountantskantoren kunnen we op deze wijze beter honoreren".

Ook Erik Maassen, directeur van Full Finance Consultants is blij met de samenwerking. Hij ziet de verstevigde samenwerking met Novak als een logische stap in de relatie met Novak. "Deze samenwerking met Novak biedt ons de mogelijkheid om ons nog beter te profileren als dé adviesorganisatie voor MKB-accountantskantoren" aldus Maassen.

Samenwerking
Naast de uitbreiding van het Novak-lidmaatschap bestaat de samenwerking onder andere uit:

  • een helpdesk (voor alle vragen over de mkb-accountantspraktijk);
  • het organiseren van fiscale en vaktechnische overleggen op regionaal niveau;
  • het organiseren van regionale Novak-kringen;
  • het organiseren van benchmark- en themabijeenkomsten;
  • het organiseren van meerdaagse PE-bijeenkomsten;
  • het publiceren van brochures en notities;
  • consultancy en implementatie van de Novak Kwaliteitshandboeken;
  • vaktechnische ondersteuning op het gebied van Horizontaal Toezicht;
  • het samen aanbieden van een (vaktechnische) modellenbank voor de mkb-accountantspraktijk.

Nieuws

Meer nieuws over