Ernst & Young: Omzet olie & gas leveranciers blijft stijgen

08 maart 2013 Consultancy.nl

De Nederlandse toeleveranciers in de olie- en gasindustrie hebben in 2012 meer omzet gerealiseerd dan verwacht. Ook de verwachtingen voor 2013 zijn positief. Dit blijkt uit een onderzoek van Ernst & Young onder Nederlandse toeleveranciers binnen de olie- en gassector.
 
Hogere omzet
Ruim de helft (55%) van de meer dan 100 respondenten zag de omzet in 2012, in vergelijking met het jaar daarvoor, stijgen. De omzet en het aantal orders overtrof de eigen verwachtingen voor 2012. René Coenradie, partner bij het adviesbureau: “De toeleveranciers in de olie- en gassector hebben minder te lijden onder de crisis. De vraag naar energie blijft hoog. Fossiele brandstoffen blijven vooralsnog onverminderd nodig om aan deze grote vraag te blijven voldoen. Dit maakt de olie- en gassector een aantrekkelijk marktgebied”.
 
Ernst & Young - Olie & Gas
 
Vooruitzichten positief
De consultants concluderen dat ook de vooruitzichten voor 2013 positief zijn. Ruim 65% van de respondenten verwacht in 2013 een hogere omzet te behalen en 62% verwacht meer orders. “Door de stabiele olieprijs, de goed gevulde orderboeken en de toenemende focus op het exploreren van moeilijk toegankelijke gebieden waarvoor specialistische kennis en technologie nodig is, zien ook de verwachtingen voor 2013 er positief uit” vult E&Y adviseur Jeff Sluijter aan.
 
Aandachtsgebieden
Belangrijke aandachtsgebieden voor de toeleveranciers in de olie- en gasindustrie zijn het verhogen van efficiëntie en kostenbeheersing (71% van de respondenten) en groei in nieuwe markten (58%). Dit uit zich in het focussen op het optimaal benutten van bestaande technologieën. Ook geeft 54% van de respondenten aan risicomanagement belangrijk te vinden. Sluijter: “Risicomanagement is van toenemend belang, mede met het oog op de steeds groter wordende projecten en de daarmee gepaard gaande risico’s. Om risico’s te spreiden zie je ook meerdere partijen samen optrekken in grote projecten en aanbestedingstrajecten”.

Nieuws

Meer nieuws over