Protiviti: Slechte datakwaliteit risico voor financials

06 maart 2013 Consultancy.nl

Door slechte datakwaliteit lopen veel financiële instellingen het risico niet te voldoen aan de eisen van nieuwe regelgeving, zoals bijvoorbeeld Basel en Solvency II. Dit blijkt uit een studie van Peter Berger, Manager Financial Services Industry bij Protiviti.
 
Datakwaliteit
Naast gebrekkig inzicht in de kwaliteit van data, ontbreekt het ook aan een structurele oplossing om datakwaliteit op de lange termijn optimaal te houden. Hierdoor kost het management en directie onnodig veel tijd en geld om de juiste informatie te verkrijgen of om te voldoen aan de steeds strengere eisen van toezichthouders. Directie en management van financiële instellingen moeten data beschouwen als een essentieel onderdeel van hun bedrijfsstrategie. Peter Berger: “Voor financiële instellingen - die volledig gebaseerd zijn op data - is data van goede kwaliteit cruciaal. Hoe hoger de kwaliteit, hoe groter de effectiviteit en hoe meer kosten bespaard kunnen worden. Bedrijven kunnen sneller inspelen op risico’s en dus op kansen. Ze begrijpen hun klanten en de markt beter en zijn in staat hier veel sneller op in te spelen met bijvoorbeeld productinnovatie”.
 
Protiviti - Big Data
 
Datavervuiling
Datavervuiling begint al wanneer data bij organisaties binnenkomt: klantdata, productvoorwaarden, onderpanden, verzekerde objecten et cetera. De vervuiling wordt bijvoorbeeld veroorzaakt door slecht ingerichte processen, maar ook doordat de organisatie zich er simpelweg niet bewust van is. Daarbij veroudert de data snel. Bij met name banken en verzekeraars is het risico tot datavervuiling groot omdat zij complexe producten hebben en met verschillende verouderde systemen werken. “Data wordt uiteindelijk omgezet naar informatie; op basis daarvan nemen directie en management beslissingen. Verkeerde data levert verkeerde informatie op. Dat betekent dat aannames worden gedaan en beslissingen dus worden genomen op basis van onjuiste informatie”, aldus de consultant van het adviesbureau.
 
Wie is verantwoordelijk
Alhoewel IT een belangrijke rol speelt bij datamanagement is het van groot belang hen niet verantwoordelijk te stellen. De gehele organisatie moet zich bewust zijn van het belang van optimale datakwaliteit, te beginnen bij directie en management. “De CIO kan een belangrijke rol spelen om een goed framework te implementeren, maar uiteindelijk moeten alle afdelingen en functies hun verantwoordelijkheid nemen. Dan pas kan data waarde toevoegen aan je organisatie” aldus Berger.

Nieuws