Ecofys: Uitstoot broeikasgassen met 30% gestegen

11 juni 2013 Consultancy.nl

De wereld stoot op dit moment ongeveer 50,000 ton aan koolstof dioxide equivalent uit (MTCO2 EQ). Ondanks de sterke sociale en economische focus op duurzaamheid en een verdere vergroening van de industrie en gemeenschappen is de uitstoot van broeikasgassen in de afgelopen 10 jaar gestegen met, naar schatting, 30%. Dit blijkt uit de meest recente ‘World GHG Emissions Flow Chart’ van ASN Bank, adviesbureau Ecofys en platform DuurzaamBedrijfsleven.nl.
 
De infographic van de partners presenteert de ‘value-chain’ van broeikasgassen: van begin tot eind waar de broeikasgassen vandaan komen (bijvoorbeeld olie, kolen en ontbossing) en hoeveel van elk gas (kooldioxide, methaan, lachgas, ofwel CO2, CH4 en N2O) uiteindelijk in de atmosfeer terecht komt. Ook toont de analyse aan welke sectoren het meeste bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen en welke bronnen zij daarvoor gebruiken.
 
World GHG Emissions Flow Chart
 
Zo is olie verantwoordelijk voor 21% van de totale uitstoot van broeikasgassen. Meer dan tweederde van het oliegebruik is toe te schrijven aan de transportsector. In totaal draagt de transportsector voor 15% bij aan de totale uitstoot van broeikasgassen: 14,3% in de vorm van CO2 en 0,7% in de vorm van N2O.
 
De meest vervuilende bron is kool, die 25% van de uitstoot van broeikasgassen voor zijn rekening neemt. Kijkend naar de sectoren, dan zijn de industriële sector, landgebruik (bijv. ontbossing) en de transport sector het meest vervuilend. Over het algemeen is CO2 uitstoot verantwoordelijk voor 76% van de totale broeikasgas emissies. Methaan (CH4), dat vrijkomt door zogenaamde ‘directe emissies’, zoals landbouw- of biomassa  gebruik, is verantwoordelijk voor 15% van de totale uitstoot.
 
Over de World GHG Emissions Flow Chart
De ‘World GHG Emissions Flow Chart’ werd in 2000 gelanceerd door het World Resources Institute (WRI). Het was destijds de eerste keer dat er een gedetailleerd inzicht werd gegeven in de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen en de bronnen daarvan. De flowchart werd een van de meeste gebruikte diagrammen om inzicht te geven in broeikasgassen en het klimaatprobleem. In 2008 heeft WRI de flowchart geactualiseerd met gegevens over 2005. Anno 2013 hebben ASN Bank, Ecofys en platform DuurzaamBedrijfsleven.nl de flowchart geactualiseerd met gegevens over 2010.

Nieuws

Meer nieuws over