PwC: Millennials hebben andere carriereverwachting

23 april 2013 Consultancy.nl

Hoewel millennials, jonge werkenden geboren tussen 1980 en 1995, technischer en internationaler georiënteerd zijn, is deze generatie niet minder gecommitteerd dan oudere generaties. Wel hebben ze andere carrièreverwachtingen. Dat blijkt uit een studie naar het gedrag en de houding van de millennial-generatie onder PwC medewerkers.

Wereldwijd verleenden maar liefst 44.000 PwC consultants en adviseurs hun medewerking aan het onderzoek, dat is uitgevoerd door de University of Southern California en de London Business School.

Generatiemanagement
De studie toont vooral het belang van generatiemanagement aan. “De heersende mythe dat jonge medewerkers minder loyaal zijn en snel afscheid nemen van hun baan verdient bijstelling, zegt Gijs van Bussel, partner bij het adviesbureau. “In werkelijkheid wijkt hun werkhouding niet veel af van oudere medewerkers. Millennials hechten wel steeds meer belang aan flexibiliteit, work-life balance en aan mogelijkheden om over de grens te werken. Voor hen is werken niet automatisch dé manier om een succesvol leven te hebben.”

Organisaties die millennials boeien en binden, kenmerken zich volgens Van Bussel door internationale mogelijkheden, een eigentijdse technologische infrastructuur en flexibele carrièrepaden. “Millennials zijn niet overtuigd van vroege carrièreopofferingen in ruil voor een vooruitzicht op hogere salarissen. Er leiden meer wegen naar een succesvolle carrière.”

De meest opvallende conclusies

  • Ruim twee derde van de millennials wil af en toe kunnen thuiswerken en hecht veel waarde aan flexibele werktijden. Dit percentage ligt ongeveer gelijk aan non-millennials.
  • Van de mannelijke en vrouwelijke millennials is respectievelijk 15% en 21% bereid om genoegen te nemen met minder salaris en een trager promotietraject in ruil voor minder werkuren.
  • 71% zegt dat het werk sterk intervenieert in zijn of haar persoonlijke leven. Non-millennials ervaren dit minder.
  • Meer dan een derde (37%) van de millennials wil graag voor een opdracht naar het buitenland. Onder non-millennials is dit percentage 28%.
  • Bijna de helft bespreekt de hoogte van zijn of haar salaris met collega’s. Non-millennials zijn hierin veel terughoudender: van hen spreekt nog geen kwart over salarishoogtes.

Nieuws

Meer nieuws over