Dalende budgetten structurele trend in adviesbranche

21 mei 2013 Consultancy.nl

Budgetten van grote organisaties voor het inhuren van organisatieadviesbureaus zullen de komende jaren blijven dalen. Dit stelt boutique adviesfirma AAIM op basis van een risico-analyse van de organisatie adviesbranche.
 
AAIM vroeg in de afgelopen maanden tientallen organisatieadviseurs van diverse adviesbureaus naar de belangrijkste risico’s voor bedrijven actief in de adviesbranche. Twee risico’s werden het meest genoemd: het groeiende marktaandeel van ZZP’ers (met als gevolg verhoogde prijsconcurrentie) en een toegenomen daling in budgetten van opdrachtgevers. Deze daling reikt verder dan de impact van de crisis, de effecten zijn volgens de respondenten structureel van aard. Vier redenen liggen ten grondslag aan de dalende budgetten.
 
Klanten zijn kritischer
Door de economische crisis zijn klanten kritischer geworden. Zo worden adviesbureaus in toenemende mate uitgedaagd om hun toegevoegde waarde aan te tonen en waar te maken. In de zoektocht naar meer efficiëntie bouwen klanten steeds vaker mijlpalen en go/no-go momenten in projecten in. Bovendien leggen klanten adviesbureaus steeds vaker betalingsvormen op die gebaseerd zijn op behaalde prestaties of compensatiemodellen zoals variabele fees.

Adviesbranche - Klanten zijn kritischer
 
Management volwassenheid binnen bedrijfsleven
Van oudsher worden consultants ingehuurd door het management omdat ze beschikken over een kennis- en expertise voordeel. De toenemende professionalisering van grote bedrijven heeft er in de afgelopen 10 jaar voor gezorgd dat het merendeel van managers inmiddels goed en breed opgeleid is. Strategische raamwerken en assessments zijn niet langer een exclusief speelveld van strategie- en management adviseurs, managers zijn goed uitgerust om soortgelijke analyses uit te voeren. Het moderne management heeft in veel mindere mate hoogwaardige adviseurs nodig, zij hebben vooral ‘handjes’ nodig.
 
Interne adviesafdelingen
Steeds vaker voeren bedrijven een eigen interne praktijk of afdeling om bedrijfsadvies te geven. Zie het bericht ‘Nolan Norton: Interne adviesorganisatie opbouwen loont’ voor meer informatie. Hiermee neemt de noodzaak om externe adviesdiensten aan te trekken af. In sommige gevallen hebben in-house consultancy afdelingen het vermogen om onafhankelijk end-to-end projecten te managen. In zaken waar externe sturing nodig is worden ofwel teams gecombineerd of worden externe consultancyorganisaties ingehuurd als mentor om interne adviseurs te coachen. Na een eerste adviesperiode van een implementatiefase wordt meestal gevraagd de kennis en verantwoordelijkheid weer terug bij de interne projectleden neer te leggen.
 
Mantelcontracten
Grotere organisaties en de overheid werken steeds meer met shortlists en raamcontracten. Door het gebruik van zulke procurementmethoden proberen zij hun procedures te standardiseren en zo laag mogelijke tarieven van externe aanbieders te krijgen. Bovendien spelen consultancykantoren elkaar uit in concurrerende biedingen (‘RFP biddings’) en mantelovereenkomsten die continu biedingen stimuleren tussen de partijen op een shortlist. Het prijsaspect is belangrijker geworden als een criterium van het gunnen, met name in de publieke sector.

Nieuws

Meer nieuws over