Mercer begeleidt pensioenharmonisatie van Suiker Unie

15 mei 2013 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel

In 2007 kocht Suiker Unie* branchegenoot CSM Suiker voor €202 miljoen. Als gevolg van de overname had Suiker Unie twee verschillende pensioenregelingen. Doordat de pensioenregelingen naar de toekomst toe onbetaalbaar bleken werd de suikerproducent genoodzaakt om de regelingen te hervormen. Adviesbureau Mercer werd ingehuurd om de transformatie te begeleiden. Wijnand Pirée, adjunct-directeur P&O bij Suiker Unie, vertelt in een interview over de achtergrond, de uitdaging van het pensioenharmonisatie traject en de samenwerking met het HR adviesbureau.
 
Financiële duurzaamheid
Sinds het bedrijf in 2007 CSM Suiker overnam, kende het bedrijf twee regelingen. Een voor de ex-CSM Suiker-medewerkers en een voor de Suiker Unie-medewerkers. In 2011 kwam de suikergigant er voor het eerst achter dat haar pensioenregelingen op lange-termijn geen stand zou houden.
 
“We hebben twee goede regelingen in huis” zegt Pirée. Een fiscaal maximale middelloonregeling voor de oud-CSM Suiker-medewerkers en een bijna fiscaal maximale eindloonregeling voor die van Suiker Unie. Beide regelingen zijn premievrij, kennen een onvoorwaardelijke indexatie voor actieven en behoren tot de zogenaamde defined benefit regelingen.

“De voor de opbouw benodigde premie komt volledig voor rekening van de werkgever. Deze toezegging stamt nog uit de tijd dat onze doorsneepremie 9% van de loonsom van onze medewerkers bedroeg. Inmiddels is de pensioenpremie gestegen van minder dan 10% van de loonsom naar ruim 25%. In de nabije toekomst stijgt de premie door naar meer dan 30 tot 35% van de loonsom”. Pirée geeft aan dat de kostenstijging ongezond is voor de financiële stabiliteit van Suiker Unie op de langere termijn. En daar zijn ook medewerkers uiteindelijk niet bij gebaat. Het bedrijf wil daarom toewerken naar harmonisatie van de twee regelingen - eén regeling voor alle medewerkers. Daarnaast moest de nieuwe regeling financieel houdbaar zijn.
 
Suikerunie - Mercer
 
Harmonisatie van pensioenregelingen
In 2012 nam Suiker Unie de eerste stappen richting harmonisatie. Toen het bedrijf nog vóór de CAO-onderhandelingen de diverse vakbonden het voorstel deed de twee bestaande pensioenregelingen te wijzigen, lieten de bonden weten deze problematiek niet mee te willen nemen in die CAO-onderhandelingen. En dus werd er een pensioenwerkgroep opgericht die in juni voor het eerst bijeen kwam. Vakbondsbestuurders met hun adviseur en afgevaardigden van de werkgever met hun twee adviseurs, waaronder Mercer, voerden met enige regelmaat overleg gedurende het afgelopen half jaar.
 
Keuze voor Mercer
Volgens Pirée lag de keuze voor Mercer voor de hand. Zij is immers al sinds jaren de vaste actuaris van het pensioenfonds. “Wij zijn tevreden over de ondersteuning die Mercer biedt. Bovendien is Mercer deskundig op onze huidige regeling. Zij heeft toegang tot het deelnemersbestand en alle andere info die relevant is in dit proces en voor het maken van bijvoorbeeld maatmensberekeningen. Overdragen van de benodigde gegevens richting nog een andere partij zou niet zinvol zijn. Dat zou vertragend werken en extra kosten met zich meebrengen. En dan te bedenken dat er al flink wat kosten mee gemoeid zijn om Mercer tijdens het adviestraject allerlei verschillende varianten door te laten rekenen”.
 
Samenwerking met Mercer
“De samenwerking met Mercer verloopt goed” vertelt Pirée. ‘We hebben een vast contact in de persoon van Marcel de Wit. In de rug wordt hij gesteund door een deskundig team. Marcel geeft antwoord op onze vragen, hij denkt mee en volgt nauwgezet de actualiteit. Afgelopen jaar is er natuurlijk een en ander gebeurd op het gebied van wet- en regelgeving. Marcel hield ons op de hoogte en gaf steeds aan wat de consequenties waren voor de verschillende varianten”.

Wijnand Piree en Marcel de Wit
 
Oplossing?
Het overleg met adviesbureau heeft er onder meer toe geleid dat Suiker Unie de vakbonden een oplossing voor de pensioenproblematiek heeft voorgesteld. “Ons voorstel houdt in dat Suiker Unie als werkgever vast 25% van de loonsom als pensioenpremie betaalt en de werknemer 3%. Onderdeel van het voorstel is dat de huidige onvoorwaardelijke indexatie van de pensioenrechten van actieve medewerkers wordt omgezet in een voorwaardelijke indexatie. In de pensioenpremie zit onder normale omstandigheden een marge die ingezet kan worden voor de volledige indexatie”.
 
Overeenstemming is nog niet bereikt. De vakbonden vinden een voorwaardelijke indexatie lastig te accepteren gezien de populatie van Suiker Unie met lange dienstverbanden en een hoge gemiddelde leeftijd. Pirée blijft hoopvol gestemd: “Ons voorstel is gewoon hartstikke goed en behoort nog steeds tot de betere pensioenregelingen in Nederland. Vandaar dat ik gerust durf te stellen dat wij met behulp van Mercer een toekomstbestendig voorstel hebben gedaan dat voor alle partijen beter is”.
 
* Suikerproducent Suiker Unie heeft zo’n 850 medewerkers in dienst, waarvan er 650 in Nederland werken. Suiker Unie is onderdeel van Royal Cosun, een coöperatie van ongeveer 10.000 telers die natuurlijke voedingsmiddelen en -ingrediënten ontwikkelt, produceert en vermarkt.