BearingPoint: Netwerk Orchestration samenwerkingstrend

20 juli 2012 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Oganisaties maken steeds meer gebruik van relatienetwerken in plaats van unilaterale relaties. Als gevolg daarvan veranderen zowel de leverancier-klant-businessmodellen als de basis waarop bedrijven met elkaar samenwerken. Dit leidt tot een nieuwe omgeving met nieuwe regels en succesfactoren. Om ervoor te zorgen dat bedrijven een competitief voordeel behouden, moeten zij hun bedrijven aanpassen. Dat concludeert adviesbureau BearingPoint in het rapport “Network Orchestration” dat het samen met de Erasmus Universiteit heeft uitgebracht.

Van “Control Relationships” naar “Orchestrated Networks”
Volgens de consultants van BearingPoint bewegen zakelijke partnerschappen van “Control Relationships” naar “Orchestrated Networks”. In de eerste vorm is de leverancier-klant-relatie de norm, is individuele winst op korte termijn belangrijk en wordt er gehandeld op basis van één-op-één-relaties. In de tweede vorm werken organisaties samen in gelijkwaardige partnerrelaties, is gedeelde winst belangrijk en wordt de wereld gezien als een “many-to-many network”. Het onderzoek laat zien dat op bedrijven die opbloeien in deze nieuwe omgeving nieuwe regels en succesfactoren van toepassing zijn.

Vier pijlers voor network orchestration
De onderzoeksresultaten wijzen uit dat vier belangrijke pijlers bepalen hoe goed een organisatie in staat is om te orkestreren: strategie, processen, cultuur en IT. Het rapport bevestigt dat wanneer de pijlers goed functioneren, bedrijven betere bedrijfsprestaties realiseren en flexibeler zijn dan hun concurrenten. "Je moet een netwerk zo inrichten dat je makkelijk partners kunt af- en aansluiten", aldus Albert-Jan Schepers van het adviesbureau. "Er moet een wens zijn om samen te werken. Het moet al in de organisatie verankerd zitten. Een silo-organisatie zal daar veel meer moeite mee hebben. Verder is het delen en transparant maken van informatie een must.”

Het onderzoek laat ook zien dat netwerkorkestratie een belangrijk samenwerkings-concept is voor de toekomst.