McKinsey: Natuurorganisaties kunnen 50 mln besparen

10 mei 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Volgens onderzoek van Mckinsey & Company kunnen natuurorganisaties door efficiëntere operatie en  samenwerking een enorme kostenbesparing realiseren van circa 10 procent. McKinsey deed dit vertrouwelijke onderzoek voor de diverse partijen.
 
Andere koers
Natuurorganisaties worden de afgelopen jaren steeds meer de dupe van bezuinigingen binnen het rijk. Deze bedrijven gaven eerder vorig jaar al aan dat het roer om moet en dat zij manieren moeten vinden om zelf inkomsten te verwerven, en zich niet alleen op subsidies van de overheid blind moeten staren. Ook zoeken ze proactiever naar nauwere onderlinge samenwerking. Om meer vruchtbaarheid te geven aan de strategische opties hebben diverse natuurorganisaties adviesbureau McKinsey ingehuurd, met de vraag wat samenwerking financieel zou opleveren.

McKinsey: Natuurorganisaties kunnen 50 mln besparen
 
€50 miljoen meer voor natuur
Uit de berekeningen van het strategie adviesbureau komt naar voren dat natuurorganisaties tussen de €40 en €50 miljoen kunnen besparen als ze hun bedrijfsvoering optimaliseren. Op een totaal budget van circa €400 miljoen dat jaarlijks aan het beheer van natuur wordt uitgegeven komt dit neer op zo’n 10%. Het geld dat daarmee bespaard wordt kan weer in nieuwe natuurprojecten geïnvesteerd worden. Daarnaast zijn er ook indirecte voordelen: een reorganisatie of meer samenwerking verbetert ook de slagkracht van natuurorganisaties, waardoor ze hun commerciële activiteiten kunnen verbeteren en meer toenadering kunnen zoeken bij hun doelgroep.