Ecofys: Biomassa en CO2 opslag is CO2-stofzuiger

09 november 2011 Consultancy.nl

De opwekking van energie uit biomassa kan de komende decennia ongeveer 10 miljard ton CO2 uit de atmosfeer ‘stofzuigen’. Dit blijkt uit studie van adviesbureau Ecofys in opdracht van het Internationaal Energie Agentschap (IEAGHG). Voorwaarde is wel dat de vrijgekomen CO2 wordt opgevangen en opgeslagen.

“Biomassa in combinatie met CO2-afvang en -opslag kan fungeren als een soort CO2-stofzuiger voor onze atmosfeer” zegt onderzoeker Joris Koornneef van het sustainability adviesbureau. “Tegelijkertijd kan deze techniek een aanzienlijk deel van de energievoorziening voor zijn rekening nemen”. Biomassa, zoals hout en olifantsgras, neemt tijdens het groeien het broeikasgas CO2 op uit de atmosfeer. Bij het omzetten van de biomassa in elektriciteit of biobrandstoffen komt die CO2 weer vrij. Koornneef: “Als je die CO2 afvangt en ondergronds opslaat kun je netto een negatieve uitstoot realiseren”. 

Ecofys - CO2 Stofzuiger 

Genoeg duurzame biomassa
De onderzoekers bekeken hoeveel biomassa er wereldwijd beschikbaar is in de vorm van energiegewassen en afval uit landbouw en bosbouw. Deze kennis combineerden ze met regionale schattingen van de capaciteit voor CO2-opslag in ondergrondse reservoirs. Conclusie: “Wereldwijd lijkt er genoeg duurzaam geproduceerde biomassa beschikbaar te zijn om op jaarbasis ongeveer 10 miljard ton aan negatieve CO2 emissies te halen” zegt Koornneef. “Ter vergelijking: de totale wereldwijde CO2-uitstoot was in 2010 bijna 31 miljard ton”. 

Bio-ethanol op korte termijn meest aantrekkelijk
De 10 miljard ton lijkt haalbaar door de nieuwe techniek toe te passen in de productie van elektriciteit. Wordt de beschikbare biomassa gebruikt om biodiesel en bio-ethanol te maken, dan is een negatieve uitstoot van 6 miljard ton haalbaar. Koornneef: “Het laaghangend fruit lijkt te hangen bij de bio-ethanol installaties, waar we CO2 relatief goedkoop kunnen afvangen”. 

Economische prikkel nodig
De belangrijkste hindernis voor de nieuwe techniek is volgens Ecofys het ontbreken van een duidelijke economische prikkel voor het realiseren van ‘negatieve’ emissies. “Daardoor kunnen we de technologie nu niet demonstreren en dreigt het grote potentieel onbenut te blijven” zegt Koornneef. “Terwijl we negatieve emissies hoogstwaarschijnlijk nodig zullen hebben om strikte klimaatdoelstellingen te halen”. Daarom pleit Koornneef ervoor om op korte termijn de meest veelbelovende regio’s in kaart te brengen voor de combinatie van biomassaproductie en -omzetting met CO2-afvang en -opslag.

Nieuws