Aon: Werkgevers kunnen uitkeringslasten flink verlagen

21 februari 2013 Consultancy.nl

Door de nieuwe ziektewet ‘Modernisering Ziektewet’ kunnen de premies die werkgevers betalen voor de uitkering van zieke werknemers flink toenemen. Zo kan bijvoorbeeld ee werknemer die ziek uit dienst gaat, een werkgever uiteindelijk ruim €250.000 kosten. Dat concludeert Aon op basis van een analyse van de maatregelen. Wanneer werkgevers ‘eigenrisicodrager’ worden voor de Ziektewet dan kunnen ze hun uitkeringslasten flink verlagen. 

Modernisering Ziektewet
Eind vorig jaar is de ‘Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters’ (BeZaVa) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet, beter bekend als de ‘Modernisering Ziektewet’, is per 1 januari 2013 ingegaan. De wet wordt gefaseerd ingevoerd - in 2013, 2014 én 2016 worden diverse maatregelen van kracht. 

Werkgever hebben baat bij het worden van eigenrisicodrager
Het gevolg van de ‘Modernisering Ziektewet’ is dat ziektewetpremies fors stijgen. Om de schade te beperken adviseert het adviesbureau werkgevers om ‘eigenrisicodrager’ te worden voor de Ziektewet. Berekeningen van Aon tonen aan dat het besparingspotentieel verschilt per bedrijf/sector. Zo kan een instelling in de gezondheidszorg met een premieloonsom van €50 miljoen en 1.500 werknemers bijna €90.000 besparen. Een winkel met een premieloonsom van €25 miljoen en 1.000 werknemers kan iets meer dan €54.000 besparen. Derde voorbeeld: een transportbedrijf met een premieloonsom van €10 miljoen en 350 werknemers kan net boven de €32.000 bezuinigen. 

Naast het opleveren van een direct besparingspotentieel profiteren werkgevers ook van het feit dat ze meer regie kunnen hebben over de re-integratie van zieke werknemers. “Doordat ze hun (ex-)werknemers beter kunnen begeleiden bij ziekte herstellen werknemers sneller” aldus Aon. Indirect levert dit ook een kostenvoordeel op. 

Nieuws