Artena Business Consulting lanceert online FIRM tool

05 januari 2012 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Meer nieuws over

Artena Business Consulting heeft in samenwerking met een aantal kleinere pensioenfondsen een tool ontwikkeld waarmee het mogelijk is om op eenvoudige wijze het risicobeheer volgens FIRM* te implementeren. De tool van Artena is web-based en is gebaseerd op Microsoft Sharepoint. 

FIRM (Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode) is de risicoanalysemethode die De Nederlansche Bank (DNB) gebruikt om risico’s van alle typen ondernemingen waarop DNB toezicht houdt in kaart te brengen. FIRM is een van de belangrijkste toezichthoudende tools van DNB. 

Artena tool - FIRMate
De tool - genaamd FIRMate - is een online internettool waarmee gebruikers het risicoprofiel van de financiële instelling kunnen vaststellen en onderhouden op basis van het FIRM raamwerk en de best-practice beleggingsrisico’s. De tool helpt gebruikers met het weergeven van relevante informatie - na het inloggen in de FIRMate applicatie kunnen gebruikers beoordelen welke risico’s relevant zijn voor de financiële instelling. Dit verkleint de totale lijst van risico’s tot de meest essentiële. Per risico kan vervolgens een beoordeling worden gegeven over de mate waarin het risico relevant is voor de financiele instelling. 

* Over FIRM (Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode)
De Nederlandsche Bank heeft in het kader van haar toezichtstaken FIRM methodiek geïntroduceerd in 2005. Het FIRM raamwerk beschrijft een tiental risicocategorieën, die voor financiële instellingen relevant zijn. Deze categorieën zijn uitgesplitst in subcategorieën en specifiek gemaakt voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. In aanvulling hierop zijn er voor elke categorie een of meerdere Controls (beheersmaatregelen) bepaald, die de mate van risicobeheersing kwalificeren. Bij de beoordeling van de risico’s wordt een waardering gegeven aan de kwetsbaarheid ervan voor de financiële instelling. Hierbij wordt een beoordeling gegeven volgens een ordinale schaal (vier kwalificaties).