Deloitte: Golfbanen moeten WOZ waarde controleren

12 maart 2013 Consultancy.nl

Golfbanen lopen veel geld mis omdat ze laks omgaan met de WOZ-waardebepaling van onroerende zaken. Te veel golfbanen gaan er blindelings vanuit dat de waarde van de onroerende zaken klopt. Doordat de WOZ-waarde in de meeste gevallen te hoog wordt ingeschat, betalen Golfclubs te veel aan lokale heffingen en belastingen. Dit concludeert Deloitte in een rapport opgesteld samen met De Nederlandse Golf Federatie. 

De WOZ-waardebepaling van onroerende zaken, zoals de baan en het clubhuis, is voor golfbanen van groot belang. De hoogte hiervan heeft direct invloed op lokale heffingen en bepaalt de belasting die uiteindelijk betaald dient te worden. Zo gebruiken gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst de WOZ-waarde bij de vaststelling van diverse belastingen. 

“Veel golfbanen realiseren zich niet dat de WOZ-waarde gebaseerd kan zijn op niet gerealiseerde en niet realistische gemeentelijke gronduitgifteprijzen” zegt Liesbeth Gramsbergen, Director Tax bij Deloitte. “Zo zijn bijvoorbeeld onroerendezaakbelastingen en watersysteemheffingen, ondanks de dalende grondprijzen, flink gestegen”. Volgens het adviesbureau nemen golfbanen te weinig stappen richting gemeenten: “Golfbanen laten zich afschrikken door de positie van gemeenten en zien op tegen het papierwerk wanneer zij in beroep gaan”.

Nieuws

Meer nieuws over