De sterke comeback van Deloittes adviestak Consulting

04 maart 2013 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het afgelopen financieel jaar heeft Deloitte, ondanks de moeilijke marktomstandigheden een kleine omzetstijging behaald. Deze groei was geheel te danken aan de gestegen omzet uit adviesdiensten.

Terwijl de Audit en Tax takken te maken hadden met forse omzetdalingen – respectievelijk 7% en 4% – steeg de omzet van de Financial Advisory Adviestak (FAS) marginaal en steeg de omzet van de management consulting tak maarliefst met 32%. De ruim 700 consultants van Deloitte Consulting waren afgelopen boekjaar goed voor zo’n €125 miljoen – circa eenvijfde van de totale omzet.

De groeiende mate van belangrijkheid van Deloitte’s Consultancy tak voor Deloitte als geheel is geen nieuwe ontwikkeling. Vanaf medio 2010 behaalde Deloitte Consulting, in tegenstelling tot de aflopende prestaties van collega accountants en belastingadviseurs, een opzienbarende groei. Twee jaar geleden boekte de adviespoot een omzetstijging van 17%, gevolgd door een 32%* stijging in het afgelopen jaar. Ook dit jaar is de consulting praktijk op de juiste koers om een double digit groei te behalen bevestigt Mario van Vliet, Managing Partner van Deloitte Consulting, tegenover Consultancy.nl.

Omzet van Deloitte Consulting Nederland

Organische groei

Opmerkelijk is dat de groei volledig organisch is gerealiseerd. Terwijl Big4 concurrenten hun adviestakken hebben uitgebouwd met name door aankopen**, is de groei van Deloitte gebouwd op het aantrekken van nieuwe klanten en het werven van nieuw talent. Volgens Van Vliet plukt Deloitte nog steeds de vruchten van het feit dat het een decennium geleden, in de nasleep van de Enron-affaire, als enige van de Big 4 geen afscheid nam van zijn Nederlandse adviesdochter.

“Onze Consulting praktijk heeft een stevige basis door jarenlange ervaring en doordat we sterk samenwerken met onze andere adviestakken binnen Deloitte, zoals Financial Advisory, is onze dienstverlening naar onze cliënten effectief. Maar bovenal is onze ability to execute sterk, we adviseren maar zijn tegelijkertijd in staat adviezen daadwerkelijk te implementeren bij onze cliënten”. Ook ziet hij de kwaliteit en professionaliteit van de Deloitte consultants als de belangrijkste driver achter de groei van de adviestak.

Op de vraag wat het geheim is achter de sterke groei van Deloitte Consulting zegt Van Vliet: “We ontvangen al jaren zeer hoge waarderingscijfers door onze klanten, onze klanten zijn onze ambassadeurs geworden, waardoor Deloitte Consulting steeds meer top of mind wordt binnen de markten waarin we opereren”.

Strategische ambities

Over de ambities voor de komende jaren wil de topman niet te veel kwijt, wel geeft hij aan dat de strategische focus van Deloitte Consulting ligt op verdere groei in geselecteerde markten.

* Sinds FY12 vallen de activiteiten van Audit Advisory onder Consulting, waardoor de groei hoger is uitgevallen. Op een like for like basis (LFL) kwam de groei uit op 16.5%.

** Een select overzicht van acquisities in de regio door de Big 4 kantoren in de afgelopen 2 jaar:
- E&Y: J&M (Duitsland), Beco Groep, Grant Thornton (België), Partake Consulting.
- KPMG: ConQuaestor FM praktijk, BrainNet, Tibbe Company, Plexus en EquaTerra.
- PwC: Proxyon, TruEconomy Consulting S&V Management Consultants, PRTM (Europa).
- Deloitte: geen overnames in Nederland, wereldwijd werden o.a. Monitor en Bersin gekocht.