Protiviti: Bedrijven amper klaar voor Governance Code

25 augustus 2010 Consultancy.nl

58% van het topmanagement weet amper iets van de MVO-bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code, de opvolger van de code Tabaksblat. Dit blijkt uit gegevens van risicospecialist Protiviti, dat onderzoek deed naar bewustzijn en impact van de MVO-bepaling in de Nederlandse Corporate Governance Code. 

Suzanne Janse, senior manager van Protiviti: "De Code is onder andere aangepast op diversiteit, bonussen topmanagers en duurzaamheid. De focus heeft het afgelopen jaar echter gelegen op de eerste twee pijlers en niet zozeer op duurzaamheid. Wanneer de rapportage omtrent dit thema niet op orde is kunnen bedrijven niet voldoen aan de Nederlandse Corporate Governance Code. Interne-auditafdelingen zijn nu nog onvoldoende op de hoogte om de risico's rondom duurzaamheidprocessen in te schatten." 

Duurzaamheid
Protiviti signaleert dat veel interne-auditafdelingen bij bedrijven niet voldoende kennis in huis hebben om de aan duurzaamheid gerelateerde risico's in te schatten. Duurzaamheid is één van de belangrijkste pijlers in de herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Vanaf dit jaar zijn bedrijven verplicht om over dit thema te rapporteren. 

Ondanks dat bedrijven volop bezig zijn met het implementeren van duurzaamheid in het organisatieproces, loopt de internal audit-afdeling nog ver achter. Het auditen van duurzaamheidprocessen vraagt om andere kennis en een andere manier van toetsen dan de reguliere bedrijfsprocessen. Het kennisniveau op de controlerende afdelingen is bij de meerderheid van de bedrijven te laag. Hiermee lopen bedrijven het risico dat zij niet voldoen aan de herziene Corporate Governance Code. 

Janse: "Om te kunnen voldoen aan de eisen van de Corporate Governance Code moeten bedrijven in rap tempo een duurzaamheid integreren in het bestaande raamwerk voor interne beheersing en kwaliteitsmanagement van processen." 

Reputatierisico's
Een verkeerde risicoinschatting of onjuiste openbaargemaakte informatie kan tot grote reputatierisico's leiden. "Zeker in relatie tot MVO, waar de aantoonbaarheid van beweringen belangrijk is. Media hebben al diverse bedrijven aan de schandpaal gezet omwille van 'window dressing' rond duurzaamheid. Daarnaast is het een gemiste kans voor interne-auditafdelingen, die bestaansrecht ontlenen aan het leveren van toegevoegde waarde ten aanzien van risico management" aldus Janse.

Nieuws

Meer nieuws over