Protiviti: 6 tips om betalingsproblemen te voorkomen

14 juni 2011 Consultancy.nl

Volgens Marcel de Jongh, adviseur bij Protiviti, komt zeker een kwart van de Nederlandse MKB-ers de komende periode in de betalingsproblemen. Dit wordt met name veroorzaakt door de uitkering van vakantiegeld in mei en de dubbele loonbelastingafdracht in juni. Hij verwacht een stijging in het aantal faillissementen tijdens en vooral vlak na de vakantiemaanden. 

"Veel Nederlandse bedrijven hebben onvoldoende zicht op hun cashflow, en kunnen voor onaangename verrassingen komen te staan als blijkt dat hun bankstand deze vaak forse betaling niet toelaat. Bovendien is er in de zomerperiode standaard minder business, waardoor er minder wordt gefactureerd. En dan is er nog een derde tegenvaller, het betaalgedrag van debiteuren: betaaltermijnen worden in de maanden juni, juli en augustus verder opgerekt vanwege de vakantieperiode" aldus Marcel de Jongh. 

Zes cash-flow tips
De ervaren consultant heeft zes tips opgesteld voor bedrijven om op korte termijn voldoende cash in kas te hebben om betalingsproblemen te voorkomen: 

1. Factureer op tijd en scherp het debiteurenbeleid aan, zodat afnemers op tijd betalen. 

2. Creëer rek in betalingen aan crediteuren, maar pas op dat leveranciers niet in de problemen komen: bespreek gespreide betalingen en kom zelf met een voorstel. 

3. Stop de kosten die gemakkelijk direct en voor een paar maanden stopgezet kunnen worden. 

4. Bekijk de personeelsinzet kritisch. Minder orders staat gelijk aan minder werk. Leen personeel (tijdelijk) uit aan collegabedrijven die het wel druk hebben, schrap in uitzendbureaufuncties en kijk goed naar regelingen voor tijdelijke WW en seizoenswerkloosheid. 

5. Indien nodig, vraag dan uitstel van BTW-betaling en Loonbelastingafdracht aan bij de belastingdienst. 

6. Als er concrete liquiditeitstekorten dreigen, neem dan contact op met de bank en bespreek de tijdelijke liquiditeitsbehoefte. Maak een cash flow forecast, bij voorkeur op weekbasis en dertien weken ‘rolling’. Zonder voldoende zekerheid zal een bank de tekorten ook niet tijdelijk willen overbruggen.

Nieuws