Protiviti: Risicomanagement Financials onvolwassen

29 april 2012 Consultancy.nl

De financiële sector is bezig met een inhaalslag als het gaat om risicomanagement. Toch staat de sector vergeleken met bijvoorbeeld de industriële sector op grote achterstand, stelt Alex Dowdalls, adviseur bij Protiviti

Bij een productiebedrijf in Moerdijk wordt het aantal dagen sinds het laatste veiligheidsincident op een scherm naast de ingang getoond. Op weg naar je afspraak word je geacht de trapleuning vast te houden. Je auto moet je achteruit inparkeren zodat je in geval van nood snel kunt vluchten. Allemaal uitingen van gedragsverandering die erop gericht zijn de veiligheid te waarborgen. Dit begint al bij het betreden van het bedrijfsterrein en is volledig ingebed én zichtbaar in de organisatie. 

Ook in de financiële sector beginnen risicoprogramma’s hun vruchten af te werpen; sinds de crisis heeft risicomanagement tenslotte hoofdprioriteit. Toch hebben we in vergelijking met de industriële sector nog een lange weg te gaan. Health, Safety en Environment (HSE) heeft daar continue aandacht en is een onlosmakelijk deel van de bedrijfscultuur. 

Protiviti - Riskmanagement

Houdbaar risicobeleid
De financiële sector zit echter nog steeds in de implementatiefase. De standaarden zijn er, de processen zijn ontworpen, de organisatie is opgezet en de mensen zijn getraind. Willen we daadwerkelijk een houdbaar risicobeleid realiseren, dan moet het niet enkel opgelegd worden van bovenaf, maar volledig geïntegreerd worden in de organisatie én zichtbaar zijn. Ook het middenmanagement moet ervaren dat risicomanagement waarde toevoegt en niet louter een verplichting is. 

Risico’s manage je namelijk niet alleen door te voldoen aan de gestelde kapitaaleisen, maar door je risico-inventarisatie te gebruiken als key managementtool die onderdeel is van het management van de gehele organisatie. Dit betekent dat naast key performance-indicators, key risk-indicators gebruikt worden in de dagelijkse aansturing en management van een bedrijf. Daarbij moeten termen als ORSA en ICAAP betekenis krijgen in de dagelijkse activiteiten. 

Het managen van risico’s moet dus een onderdeel worden van het takenpakket van elke manager zodat het zich verankert in de bedrijfscultuur. En tot dit zo ver is, blijft er werk aan de winkel. 

Een artikel van Alex Dowdalls, Managing Director Financial Services bij Protiviti Nederland.

Nieuws

Meer nieuws over