Bain: Overnames verbeteren Total Shareholder Return

19 februari 2013 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het loont om te fuseren en bedrijven over te nemen. Organisaties die ervaring hebben met fusies en overnames laten betere financiële prestaties zien. Adviesbureau Bain & Company deed onderzoek naar de ROI van 1,600 wereldwijde deals in de laatste tien jaar. In het onderzoek, getiteld “The Renaissance in Mergers and Acquisitions”, scoorden organisaties die bij M&A betrokken waren een gemiddelde Total Shareholder Return (TSR) van 4,5% per jaar, terwijl bedrijven die niet bij fusies of overnames betrokken waren slechts 3,3% scoorden. Ook blijkt dat bedrijven die vaker betrokken zijn bij grote deals op lange termijn een hogere TSR laten zien.
 
Ervaring leidt tot meer succes
Als vuistregel geldt: des te meer ervaring een bedrijf heeft met M&A, des te groter de waarschijnlijkheid dat hun deals succesvoller zijn. Organisaties die inactief waren – m.a.w. geen fusies en overnames gedurende de periode -  hadden een jaarlijkse TSR van 3,3%. De bedrijven die één tot zes overnames deden verhoogden hun TSR significant tot 4,5%. Bedrijven die er nog meer deden dan zes behaalden zelfs meer dan 5%.
 
Bain - Mergers & Acquisitions 1
 
Grote deals leveren hogere ROI op
Het onderzoek van het strategiekantoor laat ook zien dat hoe groter een deal is, des te hoger de kans dat het een hogere ROI oplevert. Hoe meer de marktwaarde van een bedrijf door overnames wordt bepaald, hoe beter de resultaten waarschijnlijk zullen zijn. Sterker nog, bedrijven waarvoor geldt dat 75% van hun marktwaarde bestaat uit overnames, doen het qua percentage punten per jaar beter dan de bedrijven die geen overnames doen, en zij doen het een percentage punt beter dan bedrijven die slechts enkele overnames doen.
 
Bain - Mergers & Acquisitions 2
 
Als gevolg van de twee eerdere conclusies kan gesteld worden dat bedrijven die zeer actief fuseren en overnames doen en tegelijkertijd grote deals sluiten, significant hogere resultaten genieten. Onderstaande matrix laat de TSR zien als gevolg van de frequentie en grootte van deals.
 
Bain - Mergers & Acquisitions 3