Zanders helpt Sulzer met treasury transformatie

15 februari 2013 Consultancy.nl

In de afgelopen vier jaar heeft Sulzer een grote transformatie doorgevoerd in haar treasury en cashmanagement processen. Zanders, een financieel adviesbureau met de internationale hoofdvestiging in Bussum, ondersteunde de Zwitserse multinational met de transitie naar best practice processen en met de implementatie van een nieuw Treasury Management System.
 
Sulzer is een Zwitserse onderneming gespecialiseerd in industriële machines en apparatuur, oppervlaktetechnologie en onderhoud van roterende apparatuur. Sulzer bedient klanten wereldwijd via een netwerk van meer dan 170 vestigingen.
 
2008: project kick-off
In 2008 besloot het Management Team van Sulzer om de processen voor treasury en cashmanagement te verbeteren. Doelstelling was om efficiënter en flexibeler om te kunnen gaan met veranderende patronen in de kasstromen, omzetstromen, investeringen en de blootstelling aan nieuwe risico’s. Het treasury-team startte een tweeledig project: een nieuwe Europese structuur voor centraal beheer van liquide middelen en het implementeren van een nieuw Treasury Management System (TMS). “Het was destijds duidelijk dat wij externe ondersteuning nodig hadden om twee projecten van deze omvang te realiseren, aangezien ons treasury-team klein is. We hebben daarom een request for proposal (RFP) uitgezet, waaruit Zanders werd geselecteerd” aldus Jean-Daniel Millasson, de corporate treasurer van Sulzer.

Zanders - Treasury Transformatie
 
Implementatieproject van de cash pool
Het project centraal beheer van liquide middelen had drie doelstelling: het vergroten van de reikwijdte van het beheer van de liquide middelen op concernniveau, het verbeteren van de efficiency van het kas beheer en het inzichtelijk maken van kassaldi en kasstromen in Europa. Zanders was sterk betrokken bij de eerste fase, de data analyse fase. Het adviesbureau bezocht de Europese dochterondernemingen van Sulzer veelvuldig en voerde ‘fact findingmissies’ uit. Na deze fase volgde de implementatiefase, waarin Zanders ook een belangrijke rol speelde.
 
Eric Schwarz, hoofd van het corporate treasury-centrum van Sulzer: “Tijdens het project van centralisatie van het beheer van liquide middelen leverde Zanders een bijdrage aan het succes door dat deel van het project voor zijn rekening te nemen waar wij de mankracht niet voor hadden. Zij waren in staat de gegevens te verzamelen en vergelijkbaar te maken, en de besprekingen te voeren bij onze dochtermaatschappijen. Hoewel Sulzer wel over de expertise beschikte om de Europa-brede structuur te implementeren die wij in gedachten hadden voor centraal beheer van liquide middelen, heeft Zanders het werk waar wij ondersteuning voor nodig hadden, in belangrijke mate verlicht”.
 
Treasury Management Systeem
De noodzaak voor een nieuw en verbeterd TMS binnen Sulzer was in 2008 groot. Zo werkte het vorige TMS niet in overeenstemming met best practices en waren er nog te veel handmatige handelingen nodig. “Vroeger hadden we bijvoorbeeld geen straight-through processing (STP, automatische verwerking van diverse stadia in een proces) van elektronische bank afschriften in onze front- of backoffices” zegt Millasson.
 
Bij de selectie van de leverancier van het nieuwe TMS raadpleegde Sulzer allereerst Judith van Paassen, partner bij Zanders. Daarna werkte het nauw samen met Zanders adviseur Bart Timmerman. “Voor dit TMS-project was de expertise van Zanders cruciaal” zegt Millasson. “Wij zochten naar professionele ondersteuning bij de evaluatie van verschillende systemen”. Uiteindelijk werd IT2 gekozen. Het adviesbureau was ook nauw betrokken bij de implementatie. Het systeem ging in 2009 live met valutatransacties en rapportages, in 2010 is uiteindelijk alle benodigde functionaliteit in gebruik genomen.
 
Zanders ondersteunt Sulzer nog steeds op dit vlak – momenteel werkt Timmerman aan een upgrade van IT2 naar de nieuwste versie, waarbij er wordt gekeken naar mogelijke verbeteringen en grotere functionaliteit.

Nieuws

Meer nieuws over