Meer vraag naar hoger opgeleide ICT professionals

14 februari 2013 Consultancy.nl

Onlangs alle negatieve berichtgeving blijkt de vraag naar hoger opgeleide ICT-professionals en consultants in 2012 niet gedaald te zijn, maar juist licht gestegen. In de analyse “Trends en ontwikkelingen op de ICT-arbeidsmarkt 2012” concludeert Yacht dat de vraag naar hoger opgeleide ICT-specialisten juist met 5% is gegroeid. Deze groei is volledig te danken aan de sterk toegenomen behoefte vanuit middelgrote organisaties met 200 – 500 medewerkers, dat een groei realiseerde van maar liefst 20%.
 
De krimp in het aantal ICT-vacatures was met name zichtbaar bij grotere organisaties (> 500 medewerkers). Deze organisaties laten al enige tijd een dalende trend zien door het schrappen van grote projecten, het later of niet opstarten van nieuwe projecten en bezuinigingen. “Door de crisis worden vooral bij grote organisaties investeringen uitgesteld en moet men met minder mensen hetzelfde werk doen. Er is sprake van hoge productie en de druk op de ICT-specialist is groot. De uren van de ICT-specialist worden ingezet om systemen draaiende te houden en minder voor het starten van nieuwe grote en uitdagende projecten” zegt Erik Kolthof, competence director Finance & ICT bij Yacht.
 
Regionale verschillen
Regionaal zijn grote verschillen te zien. Zo groeide de provincies Groningen, Zuid Holland, Noord Brabant en Gelderland met meer dan 5%. De grootste daling werd genoteerd in Limburg (-19%), Friesland (-14%) en Amsterdam (-8%).
 
Software engineer met stip op 1
Kijkend naar de type ICT-professionals, dan staat met stip op nummer 1 de software engineer. De vraag hiernaar laat groeipercentages zien van boven de 10%. Marginale groei is weggelegd voor projectmanagers en servicemanagers. Krimp is terug te vinden bij SAP-consultants (-18%) en beheersmatige functies zoals functioneel beheerders en testers, beide -9%.

Nieuws

Meer nieuws over