E&Y: Burgemeesters jaloers op Barcelona en Kopenhagen

17 juni 2011 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Steden concurreren steeds meer op internationaal niveau met elkaar en komen daarbij steeds meer onder druk te staan om mensen en investeringen aan te trekken. Tegelijkertijd moeten ze zorgen voor een duurzame, dynamische leefomgeving voor hun inwoners. Voor het rapport ‘Cities for Citizens’, interviewde Ernst & Young 72 burgemeesters en stadsleiders. De respondenten riepen Barcelona uit tot meest bewonderenswaardige stad ter wereld, gevolgd door Kopenhagen en Londen. 

‘Over het algemeen dienen beroemde wereldsteden als rolmodel voor stadsleiders,’ zegt Rob Ellermeijer, voorzitter van de Public Sector van het adviesbureau. ‘Toch hebben kleinere steden en landen een geheel eigen benadering ontwikkeld waardoor ze ook een voorbeeldfunctie kunnen vervullen.’ 

Stadsontwikkeling
Barcelona en Kopenhagen wijzen op recente successen die hen in staat stelden concurrerende steden voorbij te streven. Barcelona heeft de voordelen van een Olympisch verleden in de strijd geworpen om de ontwikkeling van de stad in een stroomversnelling te brengen en de aantrekkelijkheid verder te vergroten. Kopenhagen heeft wereldwijde erkenning gekregen voor de vernieuwende aanpak van duurzaamheid, waaronder het streven om volledig CO2-neutraal te zijn in 2025. 

Belangrijke knooppunten
Londen bereikte eveneens een positie in de top drie, op de voet gevolgd door New York en Parijs. De verbindende factor tussen deze drie steden is hun gemeenschappelijke benadering van het stadsvervoer en het feit dat het belangrijke knooppunten zijn voor de internationale handel. Rob Ellermeijer: ‘Ook Amsterdam scoort goed. Deze stad geldt ook als een belangrijk knooppunt voor internationale handel en is succesvol in het binnenhalen van belangrijke buitenlandse investeerders uit economische groeiregio’s zoals China. Nederlands grootste steden Amsterdam en Rotterdam vallen op door de aandacht voor innovatie en duurzaamheid.’ 

Verwachtingen van burgers
Uit andere bevindingen blijkt dat er een kloof bestaat tussen wat burgemeesters voor ogen hebben met hun steden en wat burgers van hen verwachten. Op de vraag welke criteria aan de basis van hun stadsontwikkelingsstrategie voor de komende 10 jaar staan, antwoordden burgemeesters: het opbouwen van een merkimago voor de stad (23%), werken aan ‘sociale saamhorigheid’ (20%) en het werken aan ‘economische ontwikkeling’ (18%). Zorgen voor een veilige leefgemeenschap met relatief weinig criminaliteit was een van de criteria die het laagst scoorden. 

Aantrekkelijk woonklimaat
Rob Ellermeijer: ‘Om mensen en vooral talent aan te trekken moeten steden zich onderscheiden door een aantrekkelijke arbeidsmarkt, goede opleidingsmogelijkheden met aansprekende universiteiten, een goed voorzieningenaanbod, goed openbaar vervoer en het bieden van veiligheid. Burgers worden ook steeds selectiever in het maken van keuzes, ook in internationaal perspectief. Het is dus belangrijk voor steden om zich te onderscheiden. Doen ze dat niet, dan zou dat wel eens kunnen betekenen dat de beste talenten de stad verlaten en er alleen een lager opgeleide beroepsbevolking overblijft. Daardoor wordt de sociaal-economische balans van de stad verstoord en wordt de stad minder aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen.’ 

Daadkrachtig bestuur
Burgers trekken steeds meer naar de grote steden. Steden hebben uitstekende mogelijkheden om zich verder te ontwikkelingen. Om deze kansen te benutten is het belangrijk om een duidelijke visie te hebben, een daadkrachtig bestuur, een omgeving die snelle veranderingen mogelijk maakt en de juiste prioriteiten worden gesteld. Rob Ellermeijer: ‘Het doet er niet zozeer toe hoe groot een stad is. Ze zijn allemaal in staat een visie te ontwikkelen om hulpmiddelen aan te trekken en daarmee het beste uit zichzelf te halen. Krachtig leiderschap is noodzakelijk als basis voor een visie die een zo breed mogelijk publiek aanspreekt en aansluit op de ambities van zo veel mogelijk betrokkenen in de stad. De internationale concurrentie is groot. De Nederlandse steden zullen deze uitdagingen dan ook voortvarend moeten oppakken.’