AT Kearney: Miljoenenbesparing mogelijk op indirecte kosten

12 oktober 2011 Consultancy.nl

Nederlandse bedrijven kunnen miljoenen euro's per jaar besparen op hun indirecte kosten door nauwkeuriger controles uit te voeren, waarmee zij onnodige kosten voorkomen. Van de totale indirecte kosten is 40% slecht inzichtelijk op itemniveau. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat A.T. Kearney heeft uitgevoerd in opdracht van American Express Corporate Payment Solutions onder 160 grote en middelgrote ondernemingen in 10 Europese landen. De studie, genaamd ‘European Indirect Spend Management Study’ toont aan dat er besparingen tot 5% mogelijk zijn voor ondernemingen in Europa. 

Meer aandacht voor indirecte kosten
Bedrijven zijn kostenbewuster dan ooit. De focus op kostenbeheersing komt enerzijds voort uit de economische recessie, anderzijds volgt het uit de complexer geworden en grotere reikwijdte van de financierings- en de inkoopfunctie. Dit heeft 84% van de onderzochte bedrijven ertoe aangezet meer oog te hebben voor kostenposten die buiten de traditionele reis- en representatiecategorieën vallen, waarmee zij het totale spectrum aan indirecte kosten omvatten. Deze kosten behelzen ook tijdelijke lonen, kantoorartikelen, telecom, koeriers en technologie. Een markt waar naar schatting alleen al in Nederland €53 miljard in omgaat en €1.300 miljard in Europa. 

Uitsluitend werken met 'preferred suppliers' is de sleutel
Het onderzoek van het strategie adviesbureau toont aan dat Nederlandse ondernemingen de noodzaak om een lijst van voorkeursleveranciers op te stellen, serieus nemen: 66% van de ondernemingen gebruikt een lijst van dergelijke 'preferred suppliers' ten opzichte van het Europese gemiddelde van 73%. Nederlandse bedrijven houden zich hier lang niet altijd aan: 60% van de totale indirecte kosten van ondernemingen is conform de lijsten van voorkeursleveranciers. Van ongeveer €21 miljard aan indirecte kosten is bekend dat die niet conform voorkeursleveranciers en prijsafspraken met leveranciers zijn. Daarmee lopen Nederlandse bedrijven belangrijke besparingsmogelijkheden mis. Indien ondernemingen nauwkeuriger controlemaatregelen zouden toepassen, kunnen zij onnodige kosten in de toekomst voorkomen. 

Edwin Schoenmakers, Directeur Corporate Payment Solutions Nederland bij American Express Services Europe: "Het onderzoek toont aan dat alle onderzochte bedrijven weliswaar een krachtige kostenbeheersingscultuur kennen, maar dat er behoorlijk wat ruimte is om nauwkeuriger te kijken naar het inkoopproces. Op basis van het onderzoek menen wij dat ondernemingen een besparing tot 5% op hun indirecte kosten kunnen realiseren. Bedrijven zijn al op de goede weg om die besparingen te realiseren. Ze kunnen nog meer bereiken door sterk de nadruk te leggen op kostenbeheersing, het verkrijgen van meer inzicht en een verbeterde efficiency." 

Automatisering inkoopproces niet voldoende
Er is de afgelopen jaren een toegenomen belangstelling voor de zogeheten Enterprise Resource Planning (ERP) software, die de verwerkingstijd binnen het inkoopproces met 50% omlaag brengt. Het onderzoek laat echter zien dat volledige procure-to-pay systemen nog weinig worden toegepast. 58% van de Europese bedrijven geeft aan dat niet alle transacties in het systeem worden gerapporteerd. Dit zorgt ervoor dat sommige organisaties moeten vertrouwen op giswerk of ad hoc rapportages in de onderhandeling met leveranciers. En hoewel 65% van de Nederlandse ondernemingen een goed inzicht in hun indirecte kosten op itemniveau heeft, vindt slechts de helft van de Nederlandse ondernemingen (52%) dat hun kosteninformatie nauwkeurig is. Het probleem ligt bij slecht geïntegreerde of stand-alone systemen, aldus de respondenten.

Nieuws