‘Praktische oplossingen voor complexe uitdagingen’: Dirk Jan Koekkoek over Firm C

03 juli 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Finance, risk en data – dat is waar het eind vorig jaar gelanceerde Firm C zich op richt. Centraal in de aanpak van het bureau staat de visie dat deze drie vakgebieden vandaag de dag onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. “De grote opgaven waar financiële instellingen voor staan zijn multidisciplinair”, aldus partner Dirk Jan Koekkoek. We spraken hem over hoe Firm C inhoudelijke kennis combineert met veranderkunde om klanten mee te nemen in deze nieuwe werkelijkheid.

Aan uitdagingen geen gebrek voor de financiële sector anno 2024: van voortdurende technologische disruptie tot een stortvloed aan nieuwe regelgeving, van almaar urgentere verduurzaming tot de niet aflatende strijd tegen witwassers – en nog véél meer.

Te midden van deze storm aan uiteenlopende uitdagingen staat volgens Dirk Jan Koekkoek één ding als een paal boven water: wie succesvol wil blijven, moet blijven veranderen. Firm C helpt financiële instellingen hierbij. “De C staat voor change”, verklaart hij de naam van het nieuwe bureau.

Dirk Jan Koekkoek, partner bij Firm C

Dirk Jan Koekkoek, partner bij Firm C

Het bureau komt voort uit Solid Professionals, dat zich al sinds 2007 specialiseert in de financiële sector. Maar waar het moederbedrijf werkt met jonge consultants, vragen de complexe uitdagingen binnen de sector ook om seniorexpertise. “Die bieden we met Firm C”, aldus Koekkoek, die leidinggeeft aan de spin-off.

Fit for future

Daarbij richt Firm C zich op vraagstukken rond finance, risk en data. “Wij begrijpen de uitdagingen en helpen de klant fit for future te zijn in het brede finance- en risk-aandachtsgebied. We erkennen dat elke organisatie uniek is en zijn creatief in het zoeken van oplossingen die uitvoerbaar en bestendig zijn voor organisaties.”

Het bureau hanteert daarom een maatwerkaanpak, maar wat volgens Koekkoek wel geldt voor álle organisaties, is dat ze finance en risk nooit geïsoleerd moeten aanvliegen. “De belangrijkste risico’s – of dit nu credit riskmanagement betreft of de ESG-dilemma’s – vereisen van de instelling dat ze geïntegreerd kunnen werken.”

“De tijd dat commercie en accounting aparte silo’s konden zijn is definitief voorbij”, legt hij uit. “Het inspelen op deze risico’s begint aan de voorkant in de primaire processen, en de juiste structuren moeten aanwezig zijn om hier intern en extern goed over te kunnen rapporteren.”

“Met een team van ervaren consultants staan we voor een no-nonsense, resultaatgerichte samenwerking.”

Dit is ook waar finance en risk nauw verweven raken met data. “Alles komt samen in de datastructuur door de gehele organisatie – inclusief de processen en governance daaromheen – als het fundament voor het kunnen adresseren van de uitdagingen. Een verandering is pas gerealiseerd als deze verankerd is in proces én data & IT.”

No-nonsense

Om zo’n verandering volledig te laten landen in alle onderdelen van de organisatie, is volgens Koekkoek ook verandermanagement essentieel.

Het speelt dan ook een belangrijke rol in de dienstverlening van Firm C. “Onze grote kracht is dat we – naast onze kennis en ervaring op finance- en riskgebied in de financiële sector – ook de verandermanagement-deskundigheid hebben om die te kunnen omzetten in praktisch uitvoerbare oplossingen die toekomstbestendig zijn.”

Hij benadrukt de pragmatische aanpak van het bureau. “Met een team van ervaren consultants staan we voor een no-nonsense, resultaatgerichte samenwerking, met een focus op het integreren van praktische én innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen. Daarbij garandeert Firm C een nauwe samenwerking met klanten – van planning tot implementatie.”

Wisselwerking

Ook biedt Firm C nieuwe kansen voor talenten, via de samenwerking met Solid Professionals. “Intern zijn de merken een aanvulling op elkaar”, geeft Koekkoek aan.

“Er is interne doorstroom mogelijk en we versterken de interne opleidingsmogelijkheden tot ervaren data driven finance- en riskconsultant”, licht hij de wisselwerking toe. “Binnen Solid Professionals worden beginnende talenten in een driejarig programma opgeleid tot ervaren consultants die breed onderlegd zijn in de soft en hard skills voor de financiële sector. Daarna biedt Firm C ze de mogelijkheid om zich verder te specialiseren binnen finance, data of risk.”

De twee bureaus werken tevens samen aan projecten. “De klant bieden we een geïntegreerde dienst. Samen met Solid beschikken we over de kennis en de capaciteit die nodig is in deze tijd.”

Reuzensprongen

Vooruitblikkend, verwacht Koekkoek dat de expertise van Firm C de komende jaren alleen maar belangrijker wordt. Met name technologische vooruitgang ziet hij als een belangrijke aanjager van verandering in het finance- en riskdomein: “Technologie maakt reuzensprongen en wacht daarbij niet op de financiële sector.”

Het team van Firm C

Het team van Firm C

Hij ziet dat er “een zekere voorzichtigheid zit ingebakken” in de financiële sector – bovendien ook nog eens “de meest gereguleerde branche”. Opgeteld zorgt het voor een extra uitdaging in het omgaan met de kansen en bedreigingen rond innovatieve technologie.

“Toch zullen robotisering en AI voor een belangrijk deel het succes van organisaties gaan bepalen”, voorspelt hij. Het managen van de risico’s is en blijft dan ook cruciaal.

“AI biedt ongekende mogelijkheden, maar de risico’s worden ook snel zichtbaar. Hoe ga je om met vertrouwelijke data? En hoe zorg je dat AI-processen niet leiden tot (moreel) onwenselijke resultaten? – zoals al het geval is geweest met de eerste versies van visuele AI-applicaties waarin heel veel ongewenste stereotypen naar voren kwamen.”

“Terecht wordt hier behoedzaam in opgetreden”, geeft hij aan. “Maar uitgerekend op risk management zullen er mogelijkheden ontstaan om effectiever en efficiënter risico’s te kunnen inschatten op klantintegriteit, kredietrisico en climate risk.”

En uiteraard wil Firm C financiële instellingen hierbij helpen. “Onze missie is om een trusted partner te zijn voor organisaties op complexe veranderuitdagingen in de finance- en riskomgeving. Juist in de integraliteit van de uitdaging en de oplossing willen wij het verschil maken.”