Movares helpt gemeente Hoorn met ontwerp van stadstoegang

01 juli 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Ingenieurs- en adviesbureau Movares ondersteunt de gemeente Hoorn met het ontwerpen van een nieuwe stadstoegang.

Hoorn is een stad in de regio West-Friesland, gelegen aan het Markermeer, in het noordwesten van de provincie Noord-Holland. De gemeente telt vandaag de dag circa 75.000 inwoners. Dat aantal zal de komende jaren naar alle waarschijnlijkheid toenemen, denkt Hoorn.

Om die reden wil de gemeente tot en met 2030 ongeveer 6.000 woningen gaan bijbouwen. Daardoor zal het vermoedelijk stukken drukker worden op de Hoornse wegen

Movares helpt gemeente Hoorn met ontwerp van stadstoegang

“We willen als gemeente dat de inwoners van Hoorn en alle bezoekers zich in de toekomst ook comfortabel en veilig kunnen verplaatsen”, zegt een woordvoerder van de Noord-Hollandse gemeente.

Vooronderzoek

In dat kader liet Hoorn enige tijd geleden een onderzoek uitvoeren naar het vernieuwen van de toegang tot zijn binnenstad. De nieuwe stadstoegang moet geschikt zijn voor auto’s, fietsers én voetgangers.

In totaal zijn achttien verschillende varianten onderzocht. Eind vorig jaar selecteerde de gemeenteraad één variant om verder uit te gaan werken als mogelijke nieuwe stadstoegang. Deze variant bestaat uit een geheel nieuwe weg voor het autoverkeer en nieuwe fiets- en voetpaden.

Voor het autoverkeer wordt een nieuwe afslag aangelegd ten westen van het Keern. De nieuwe toegangsweg bevat eveneens twee tunnels. Met de onderdoorgangen onder het spoor en de Damptenweg hoeven auto’s niet meer te wachten op treinen en ander wegverkeer.

De nieuwe toegangsweg voor fietsers en voetgangers loopt enigszins parallel aan de nieuwe weg voor het autoverkeer. Voorlopig heeft de nieuwe fiets- en voetgangerstoegangsweg één onderdoorgang onder een provinciale weg, wat zorgt voor meer veiligheid en een betere doorstroming.

Volgende fase

De komende periode gaat de gemeente deze variant van de nieuwe toegangsweg verder uitwerken. Hoorn krijgt daarbij ondersteuning van de specialisten van Movares. Het hoofddoel is het schetsontwerp voor de toegangsweg om te zetten in een voorlopig eindontwerp.

Dit gebeurt met inbreng van omwonenden, omliggende bedrijven en andere belanghebbenden. “Ook worden aandachtspunten meegenomen die tijdens de eerdere bijeenkomsten en in reactie op de overige varianten zijn gemaakt”, zegt de woordvoerder van de gemeente Hoorn.

De komende periode zal ook worden onderzocht of het mogelijk is om bij het spoor ook een onderdoorgang te realiseren voor fietsers en voetgangers.