Ernst Hijmanslezing: Liegen hoort bij de samenleving

23 januari 2013 Consultancy.nl

Afgelopen maandag vond de Ernst Hijmanslezing 2013 plaats in het Maitland Theater in Driebergen. Het event werd bijgewoond door ruim 300 organisatieadviseurs en hun relaties. Dit jaar werd de lezing uitgesproken door Paul Schnabel (directeur Sociaal en Cultureel Planbureau) en becommentarieerd door Stine Jensen (schrijfster en columnist NRC Handelsblad).
 
De Ernst Hijmanslezing bestaat sinds 2002 en is vernoemd naar Ernst Hijmans (1890- 1987), erkend als een van de grondleggers van de adviesbranche in Nederland.
 
Een samenvatting van de Ernst Hijmanslezing, opgesteld door initiatiefnemers ROA en Ooa:
 
‘Wat is waarheid’ - Paul Schnabel
Schnabel gaf aan dat het Centraal Planbureau aan Nederlanders vaak uitlegt dat Nederland er anders uit ziet dan zij denken. De bewering ‘vroeger was geluk nog heel gewoon’ zette hij volledig op zijn kop. “In de jaren vijftig konden we in onze gezinnen zeker niet meer onszelf zijn dan anno 2013.” En ook de heersende mening over de slechte kwaliteit van het onderwijs in Nederland relativeerde hij enorm. Zo studeren er 20.000 Duitsers in Nederland juist vanwege het goede onderwijs.

Je knapt op van zo’n lezing, maar toch niet helemaal. Zo is een heersende mening dat het in deze economische crisis niet zo erg is om terug te vallen op het welvaartsniveau van 2007. Schnabel liet zien dat het besteedbaar inkomen van veel mensen juist lager is en nog zal gaan worden dan in 2007.  Zo hard treft de crisis ons.....
 
Becommentariëring - Stine Jensen
Vervolgens gaf filosofe en schrijfster Stine Jensen een reflectie op de lezing van Schnabel. Ook gaf zij aan op te knappen van de lezing van Schnabel, maar het niet zo vreemd te vinden dat we het met de waarheid niet zo nauw nemen. Een beetje liegen is juist smeerolie voor de samenleving. “Heerlijk oneerlijk. Je moet er toch niet aan denken dat iedereen elkaar zou gaan beledigen door voortdurend de waarheid te zeggen.” Als kind leer je het al; een mens liegt gemiddeld 10 keer per dag. Ook tegen zichzelf (“wat zie ik er toch weer goed uit vandaag”).

Zelfbedrog is de meest voorkomende manier van liegen. Het is verkeerd gegaan toen het sociale liegen de zakenwereld en het werk bereikte. Liegen in eigen belang werd toen op plaatsen in de samenleving zoals de bankenwereld,  meer gemeengoed dan goed voor ons is. Jensen hield geen pleidooi voor liegen maar voor het beter begrijpen waarom liegen ook bij de samenleving en mens hoort. Het komt de mensen gewoon uit. Daarom ook de stortvloed aan meningen op TV. Het komt krachtig en stoer over. Dat is toch waar je naar verlangt in een economische crisis.....  
 
Schnabel en Jensen waren het uiteindelijk ook eens: meningen geven een goed gevoel. Uitzendingen van meningen roepende Jan Mulders en Jort Kelders zijn goedkoper te produceren dan programma’s over onderzoeken. De bezuinigingen op de omroepen zullen nog meer meningen en nog minder feiten en onderzoek op televisie te zien geven.

Nieuws

Meer nieuws over