Hoe digital twins bedrijven kunnen helpen duurzaamheid te stimuleren

19 juni 2024 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Het gebruik van digital twins biedt het bedrijfsleven tal van mogelijkheden om de duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Eugenio Longo, Sustainability Director bij Tata Consultancy Services, geeft tekst en uitleg.

Recordtemperaturen, bosbranden en overstromingen zijn slechts enkele voorbeelden van de nieuwste symptomen van klimaatverandering. Deze gebeurtenissen benadrukken de noodzaak om de CO2-uitstoot te verlagen en duurzamere praktijken toe te passen.

Wetgevingsinitiatieven zoals de Green Deal van de EU zullen deze verschuiving ondersteunen en binnenkort tienduizenden bedrijven verplichten om te rapporteren over hun duurzaamheidsprestaties en vooruitgang.

Hoe digital twins bedrijven kunnen helpen duurzaamheid te stimuleren

Dit betekent dat bedrijven een ongekende hoeveelheid gegevens zullen moeten verzamelen, zowel intern als in hun hele waardeketen. De grootste uitdaging hierbij is om te achterhalen welke veranderingen de meeste impact maken om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Digital twin-technologie kan een belangrijke rol spelen in dit proces.

Toepassing van digital twins

Door gelijktijdig samen te werken met hun echte tegenhanger, die hen voortdurend van gegevens voorziet, kunnen digital twins onderdelen identificeren waar ruimte voor verbetering is en oplossingen voorstellen. Digital twin-technologie kent veel toepassingen, maar er zijn twee belangrijke gebieden waarop ze organisaties kunnen ondersteunen.

Ten eerste kunnen digital twins, doordat ze ecosystemen uit de echte wereld weerspiegelen, nauwkeurig simuleren welk effect een mogelijke verandering heeft. Dit kan de afhankelijkheid van landmetingen en andere analoge processen verminderen.

Ten tweede kunnen digital twins helpen bij het meten van duurzaamheid binnen waardeketens. Door een “chain of custody” (een keten van verantwoording) te creëren, kan een digital twin helpen bij het identificeren van efficiëntie zonder fysieke audits.

Volgens het recente Digital Twindex-rapport van Tata Consultancy Services (TCS), zijn digital twins al gevestigd in verschillende sectoren en zouden ze tegen 2035 gemeengoed kunnen worden in het bedrijfsleven en de maatschappij. En bijna een derde van de Digital Twindex panelleden van TCS verwacht dat digital twins binnen de komende zes jaar breed zullen worden toegepast in een duurzaamheidscontext.

Digital twin-technologie

Hoe kan digital twin-technologie helpen bij duurzaamheidsrapportage en emissiereductie?

Uitstoot verlagen
Er is geen kant-en-klare oplossing voor organisaties die hun milieuprestaties willen verbeteren. Daarom kan het virtueel repliceren en manipuleren van een bedrijf aanzienlijke voordelen opleveren.

Digital twins kunnen het effect van verschillende milieu- en menselijke activiteiten modelleren, waardoor bedrijven beter geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld het beste gebruik van hulpbronnen of de meest effectieve manier om emissies te verminderen. Ze kunnen ook helpen bij het optimaliseren van energieverbruik en afvalbeheer.

Bovendien kan de technologie het beheer van Scope 3-emissies in complexe waardeketens vereenvoudigen, waarbij realtime analyses worden gebruikt om alle elementen in de toeleveringsketen virtueel te controleren.

Energie-efficiëntie
Er zijn tal van voorbeelden van hoe de digital twin-technologie heeft bijgedragen aan energie-efficiëntie in de productie.

Het World Economic Forum meldt dat bij de fabriek van een Zuid-Koreaans elektronicabedrijf een digital twin van een productielijn heeft geholpen de productiviteit met 17% te verbeteren, de productkwaliteit met 70% te verhogen en het energieverbruik met 30% te verminderen.

Op vergelijkbare wijze heeft een Frans bedrijf digital twin-technologie gebruikt om zijn energieverbruik met een kwart te verminderen, materiaalverspilling met 17% te verminderen en de CO2-uitstoot met 25% te verlagen.

Scenarioplanning
Digital twins kunnen ook helpen met emissiereductiescenario’s, zoals bijvoorbeeld energiebeheer. Volgens verschillende rapporten van de Energy Council verbruiken commerciële en industriële gebouwen 94% van de totale geleverde energie ter wereld en stoten ze meer dan een derde van de broeikasgassen uit. Gebruikspatronen blijven onvoorspelbaar, vooral vanwege de complexiteit en omvang van grootschalige bedrijfsactiviteiten en de voortdurende uitbreiding van faciliteiten.

Digital twin-technologie kan hiervoor een oplossing bieden, door gebruik te maken van voorspellende gegevensanalyse om energie-efficiënter te worden en tegelijkertijd duurzaamheids- en financiële doelstellingen te behalen. Deze technologie kan zich aanpassen aan nieuwe gebouwen die op de markt komen en deze integreren in emissiereductiestrategieën.

Duurzaamheidsstrategie
Digital twins kunnen ten slotte op grote schaal bijdragen aan het verminderen van emissies door organisaties in staat te stellen de impact van strategische beslissingen te simuleren, zoals de locatie van nieuwe fabrieken.

Kan een bedrijf bijvoorbeeld emissies verminderen door een nieuwe vestiging dichtbij klanten op te zetten, waardoor transportemissies worden vermeden? Of is een locatie verder weg, maar met een betere toegang tot hernieuwbare energie - ondanks de toegenomen transportemissies – beter zijn?

Terwijl bedrijven streven naar verbetering van duurzaamheid in het licht van de klimaatnoodsituatie en strengere regelgeving, kunnen digital twins strategische beslissingen ondersteunen die zowel het bedrijfsleven als de planeet ten goede komen.