Grip op de flexibele schil: De aanpak van AevesBenefit

18 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Door de krapte op de arbeidsmarkt maken veel bedrijven gebruik van extern personeel. Sylvia Belter en Eva Koops van AevesBenefit leggen uit hoe bedrijven grip kunnen krijgen op hun externe inhuur en hoe AevesBenefit hierin kan ondersteunen.

Veel organisaties worstelen met het inhuren van het juiste personeel. En met het bereiken van de gewenste doelgroep. Dat zijn vaak tekenen dat het inhuurbeleid heroverwogen dient te worden.

AevesBenefit helpt graag met een passend advies voor optimalisatie van het complete inhuurproces. Door onze ervaring met en expertise over de inhuurmarkt, leveren wij niet alleen inkoopprofessionals, maar adviseren wij ook over de juiste werkwijze bij inhuur van personeel binnen alle vakgebieden.

Grip op de flexibele schil: De aanpak van AevesBenefit

Ons advies wordt gebaseerd op een scan van de huidige situatie, een inventarisatie van de wensen en eisen én uitgebreide kennis van de huidige marktontwikkelingen.

Krapte op de arbeidsmarkt

Met de veranderende arbeidsmarkt, vergrijzing en vermindering van de capaciteit en stijgende uurtarieven vanwege de krapte in het aanbod, wordt het steeds moeilijker om de juiste mensen op de juiste plaats te krijgen. Dit geldt voor het werven van vast personeel, maar de flexibele arbeidsmarkt kent dezelfde krapte.

De juiste (contract)vorm en inhuurprocedure wordt hierdoor steeds belangrijker. Bij AevesBenefit kijken we met onze opdrachtgevers wat de beste passende inhuurvorm is voor hun organisatie.

Inhuurvolwassenheid

Er bestaan diverse contractvormen om professioneel inhuren te borgen in de organisatie. Denk hierbij aan een Dynamisch Aankoop Systeem (DAS), raamcontracten, brokers, een managed service provider (MSP) constructie of een hybride vorm. In onze aanpak maken we inzichtelijk welke contractvorm het beste past bij de wensen en eisen van de organisatie, rekening houdend met de arbeidsmarkt.

Dit doen wij door middel van een planmatige aanpak: hierbij brengen wij stapsgewijs de huidige en gewenste situatie in kaart en geven we een onderbouwd advies.

Grip op de flexibele schil: De aanpak van AevesBenefit

AevesBenefit werkt in drie fases waarbij we inzicht geven in de huidige situatie.

In fase 1 nemen wij interviews af, om daarmee inzicht te verkrijgen in de huidige situatie van de organisatie. In fase 2 analyseren we de huidige markt en verschillende contractenvorm, om op deze manier de huidige situatie van de organisatie en de contractvormen met elkaar te koppelen.

In fase 3 leveren wij het adviesrapport op, waarbij we op een begrijpelijke manier de contractvormen binnen het inhuurproces toelichten en toepasbaar maken op de wensen en eisen van de organisatie.

De keuze voor de best passende inhuurvorm is namelijk gerelateerd aan de capaciteitsvraag van de organisatie: de inhuurfrequentie en de in te huren expertise worden daarom meegenomen in onze analyse.

Onze dienstverlening

Na een tijdsbestek van circa 8 weken, resulteert de inhuurvolwassenheidsanalyse in een onderbouwd adviesrapport waarin we aangeven welke inrichtingsvorm het beste aansluit bij de organisatie en waar een mogelijke aanbesteding/tender op gestart kan worden. We maken hierbij inzichtelijk welke aandachtspunten voor het inkooptraject van belang zijn, welke kritische succesfactoren in acht genomen moeten worden en welke lange termijn kansen voor extra optimalisatie er liggen.

Het adviesrapport bevat hiermee alle relevante inzichten en gaat in op de verbeterpunten en kansen voor het doorvoeren van een inhuuroptimalisatie binnen uw organisatie.