Deloitte CFO Cees de Boer bestuurslid XBRL International

04 december 2011 Consultancy.nl

Cees de Boer, CFO van Deloitte Nederland, is benoemd tot bestuurslid van XBRL International. XBRL International ontwikkelt en publiceert de XBRL standaard en richt zich op de brede adoptie van de rapportagestandaard. Het bestuur heeft een belangrijke rol in het identificeren van rapportagetrends waarin XBRL toepasbaar is. 

XBRL, eXtensible Business Reporting Language, is een digitale rapportagestandaard die gegevensuitwisseling tussen overheid en bedrijfsleven vereenvoudigt en efficiënter maakt. Dit leidt tot aanzienlijke kostenbesparing in de rapportageketen. Cees de Boer over zijn benoeming: “mijn ervaring als CFO wil ik inzetten om de toepassing van de XBRL standaard verder te vergoten. Uit onderzoek van Deloitte blijkt dat Corporate CFO’s nog onvoldoende bekend zijn met de voordelen van de rapportagestandaard.” Dit terwijl XBRL in Nederland een steeds belangrijkere rol inneemt bij de gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheid. 

Vanaf 2013 geldt XBRL als verplichte standaard voor aangiftes Inkomsten- en Vennootschapsbelasting. In de jaren daarna volgt een gefaseerde standaardisatie voor de financiële gegevensstromen richting de Belastingdienst, het CBS en de Kamers van Koophandel (o.a kredietrapportage, jaarrekening). In Amerika is XBRL verplicht voor beursgenoteerde ondernemingen. In omringende landen zoals Engeland en België wordt de XBRL standaard breed en succesvol toegepast. Ook Europese toezichthouders (EBA, EIOPA) adopteren de standaard. Cees de Boer: “brede adoptie van XBRL leidt tot forse besparingen in de rapportageketen. De toepassing van de standaard is in ieders belang: de overheid, de banken, het bedrijfsleven, analisten en de toezichthouders zijn gebaat bij eenduidige, betrouwbare rapportages.”

Nieuws