McKinsey: $57 biljoen voor wereldwijde infrastructuur

22 januari 2013 Consultancy.nl

In de komende twee decennia moet de wereld ten minste $57 biljoen (€43 biljoen) uitgeven aan infrastructuur om de bevolkingsgroei en BBP-stijging te kunnen bijhouden. Dit is bijna 60% meer dan de $36 biljoen die de afgelopen achttien jaar wereldwijd aan infrastructuur werd besteed. Dat constateert McKinsey in het rapport ”Infrastructure productivity: How to save $1 trillion a year”.

Aanpak
Voor de studie gebruikten de consultants drie methoden om de vereiste investeringen in infrastructuur te berekenen. Op basis van externe data concludeert McKinsey & Company dat daarvoor $57 biljoen nodig is. Als BBP-voorspellingen worden gebruikt om de vraag naar infrastructuur te voorspellen, is dat bedrag nog eens $10 biljoen hoger.

McKinsey - Infrastructure Investment 1

Investeringen in wegennet
De grootste investeringen zijn nodig voor het bouwen en repareren van wegen, gevolgd door het elektriciteitsnetwerk, waterinfrastructuur en telecomnetwerken.

McKinsey - Infrastructure Investment 2

Besparing van $1 biljoen per jaar
Volgens het strategie adviesbureau kan de industrie 60% efficiënter werken in de bouw en het beheer van infrastructuurprojecten. McKinsey baseerde zijn berekeningen op 400 case studies van best-practices. Goed nieuws voor de sector is dat er voor de geïdentificeerde verbeteringen geen baanbrekende innovaties vereist zijn. De efficiency kan worden verhoogd door bestaande best-practices toe te passen.

Op basis van een totale vereiste infrastructuurinvestering van $48 biljoen* moet wereldwijd jaarlijks $2,7 biljoen worden geïnvesteerd. De besparing van $1 biljoen kan worden gealloceerd naar vijf gebieden. Verbeterd management van de infrastructuurportfolio kan $200 miljard opleveren, verbetering van de projectaflevering zorgt daarnaast voor $400 miljard. De overige $300 miljard in efficiencybesparingen kan uit beter beheer van infrastructuurprojecten komen. Daarbij gaat het vooral om demand management en technisch onderhoud.

McKinsey - Infrastructure Investment 3
* exclusief $9,5 biljoen voor telecominfrastructuur

Nieuws