Adoptie generatieve AI verloopt in techsector (iets) sneller onder vrouwen

25 juni 2024 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In de techsector zijn vrouwen net iets sneller in het omarmen van generatieve AI dan hun mannelijke collega’s, zo blijkt uit onderzoek van Boston Consulting Group (BCG).

Heel groot zijn de verschillen niet. Ongeveer twee derde van de ondervraagde mannen en vrouwen geeft aan minimaal één keer per week een generatieve AI-tool te gebruiken tijdens het uitvoeren van werkzaamheden: bij de vrouwen gaat het om 68%, bij de mannen om 66%.

“Minder dan 30% van de middenmanagers en senior leiders in de techsector is vrouw. Generatieve AI biedt een unieke kans om de genderkloof in deze sector te verkleinen, maar het vereist proactieve acties van zowel bedrijven als van de vrouwen die bij deze organisaties werken”, zegt Maria Barisano, managing director en partner bij BCG.

Adoptie generatieve AI verloopt in techsector (iets) sneller onder vrouwen

Ook iemands functieniveau blijkt van invloed op diens adoptiesnelheid. Zo maakt 75% van de vrouwen met een technische seniorfunctie wekelijks gebruik van generatieve AI-tools, terwijl dat opgaat voor 63% van de mannelijke respondenten met een vergelijkbare functie.

Onder junior medewerkers (hier: minder dan vijf jaar werkervaring) is echter sprake van een tegenovergestelde situatie. Zo doet 63% van de vrouwelijke junior professionals met een technische functie minimaal één keer per week een beroep op Gen AI-tools, terwijl dat geldt voor 70% van hun mannelijke evenknieën.

Het verschil in AI-adoptie tussen vrouwelijke en mannelijke junior medewerkers met een niet-technische functie is nog groter. Het gaat in dit geval om 48% van de vrouwelijke respondenten tegenover 69% van de mannelijke ondervraagden.

“In onze studie komt een duidelijke trend naar voren”, zegt Barisano. “Met name onder vrouwen met een hogere en technische functie verloopt de AI-adoptie sneller dan bij hun mannelijke collega’s. Maar bij mannen met een niet-technische functie verloopt de adoptie dan weer wat sneller dan bij hun vrouwelijke gelijken.”

Oorzaken

De adoptieverschillen tussen mannen en vrouwen hangen volgens BCG samen met hun houding ten opzichte van de technologie. Zo zijn vrouwen (62%) met een technische seniorfunctie zich vaker bewust van het toekomstige belang van Gen AI dan hun mannelijke senior collega’s (52%).

Adoptie generatieve AI verloopt in techsector (iets) sneller onder vrouwen

Opnieuw is sprake van een tegengestelde situatie onder junior medewerkers die een niet-technische functie vervullen: 29% van de vrouwelijke ondervraagden is zich bewust van het toenemende belang van generatieve AI-tools, terwijl dat opgaat voor 46% van de mannen.

Ook zelfvertrouwen speelt een rol: vrouwen met een technische seniorfunctie (44%) hebben gemiddeld genomen meer vertrouwen in hun generatieve AI-vaardigheden dan hun mannelijke collega’s (40%).

Tot slot vertonen vrouwen met seniorfuncties een hogere risicotolerantie dan mannelijke seniors.  “Senior vrouwen, die veel obstakels hebben overwonnen om hun positie te bereiken, hebben het vermogen ontwikkeld om risico’s te nemen die cruciaal zijn voor succes”, aldus de onderzoekers.

Om diezelfde reden voelen vrouwen die een juniorfunctie vervullen zich over het algemeen minder vrij om met nieuwe innovatie technologieën te experimenten.

Focussen op gelijkheid

Neveen Awad, managing director en partner bij BCG, roept bedrijven op om hier verandering in te brengen. “Bedrijven moeten zich meer dan ooit focussen op het nemen van maatregelen die de gelijkheid in de adoptie van generatieve AI vergroten. Tegelijkertijd moeten ze alle werknemers ondersteunen bij de adoptie van de technologie.”

Voor zijn studie ondervroeg BCG meer dan 6.500 professionals uit de technologiesector, werkzaam bij organisaties uit Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, India en Japan.