Zes vaardigheden voor de projectmanager in een digitale wereld

30 mei 2024 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Digitalisering heeft een almaar grotere impact op de wereld van projectmanagement. Technologieën als generatieve AI en slimme tools op gebieden als data analytics bieden daarbij allerlei nieuwe kansen.

Alex de Groot van VFM Facility Experts deelt zes vaardigheden die projectexperts zouden moeten ontwikkelen om effectief te kunnen opereren in een digitale omgeving.

1: Technologische vaardigheden

Dit omvat begrip van data analyse, machine learning, robotic process automation (RPA) en andere relevante technologieën. Projectmanagers hoeven geen experts te zijn, maar ze moeten voldoende begrip hebben om te kunnen communiceren met technische teams en de juiste beslissingen te nemen.

Vaardigheden voor de projectmanager in een digitale wereld

2: Datamanagement

Aangezien automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) sterk afhankelijk zijn van data, moeten projectmanagers bekend zijn met datamanagement-principes, inclusief datakwaliteit, data governance, privacy en beveiliging.

3: Generatieve AI

De belangrijkste trend is momenteel ongetwijfeld die van artificial intelligence (AI). Vooral generatieve AI kan al direct impact hebben. Denk aan de toepassing van deze technologie voor routinetaken zoals het bijhouden van projectvoortgang of het opstellen van rapportages, het maken van voorspellende analyses op basis van historische gegevens en trends of het creëren van documentatie zoals projectplannen en budgetten.

Het is belangrijk voor projectmanagers om de mogelijkheden en beperkingen van generatieve AI te begrijpen en deze op een verstandige manier toe te passen om de gewenste resultaten te bereiken.

4: Verandermanagement

De implementatie van AI en automatisering kan aanzienlijke veranderingen met zich meebrengen binnen een organisatie. Daarom moeten projectmanagers sterke verandermanagementvaardigheden ontwikkelen om stakeholders te begeleiden door deze veranderingen, weerstand te overwinnen en een cultuur van acceptatie van technologische verandering te bevorderen.

5: Creatief denken en probleemoplossing

AI en automatisering brengen nieuwe uitdagingen met zich mee die niet altijd op traditionele manieren kunnen worden opgelost. Daarom moeten projectmanagers in staat zijn om creatief te denken en innovatieve oplossingen te bedenken voor problemen die zich kunnen voordoen bij de implementatie van deze technologieën.

6: Communicatievaardigheden

Effectieve communicatie blijft essentieel, vooral in een omgeving waar technologie een steeds grotere rol speelt. Projectmanagers moeten complexe technische concepten duidelijk kunnen uitleggen aan niet-technische stakeholders en vice versa.

Tot slot: Levenslang leren

Aangezien technologie voortdurend evolueert, moeten projectmanagers bereid zijn om continu te leren en zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.