Ecofys: Doel 16% duurzame energie is forse uitdaging

14 januari 2013 Consultancy.nl

Op dit moment wordt tussen de 4 en 5% van de Nederlandse energievraag duurzaam geproduceerd. In het regeerakkoord hebben de regeringspartners afgesproken dat dit percentage naar 16% moet groeien in 2020. Deze doelstelling is alleen haalbaar als de overheid en het bedrijfsleven zich maximaal inzetten. Belangrijke aandachtsgebieden zijn duurzame opwekking van elektriciteit en veel meer gebruik van van biomassa en wind. Dit blijkt uit een onderzoek Ecofys in samenwerking met Eneco.
 
In het rapport ‘Het ABC van 16% Duurzame Energie in 2020’ brengt het adviesbureau de verschillende initiatieven in kaart die nodig zijn om de gewenste verduurzaming te realiseren. Een overzicht:
 
Ecofys - Duurzame Energie Subsidies 1
 
Op basis van de analyse concluderen de partners dat de doelstelling een enorme inspanning vereist. “Er zullen meer ‘groene’ projecten gerealiseerd moeten worden dan ooit in ons land het geval was, voor alle opwektechnieken” schrijven de onderzoekers. Zo moet bijvoorbeeld het kolengebruik in centrales voor 30% vervangen worden door duurzame biomassa. Ook moet de huidige capaciteit van wind op land opwekking verdrievoudiging, terwijl de groei van wind op zee explosief moet toenemen.
 
Rol van de overheid
De consultants benadrukken de belangrijke rol van overheidsbeleid. Zo is de mate van investering in de sector nog veelal afhankelijk van fiscale stimuleringsmaatregelen en met name subsidies. De huidige subsidies voor de opwekking van duurzame energie, waaronder SDE, SDE+ en MEP, worden pas vanaf 2017 fors uitgebreid, waardoor er hoge spanning ligt op vooral de eerstkomende jaren.
 
Ecofys - Duurzame Energie Subsidies 2
 
De rol van de overheid is zelfs zo belangrijk dat het als drempel wordt gezien. “De grootste drempel voor het halen van de 16% doelstelling is echter het gebrek aan duidelijkheid over stimulering van de verschillende opwektechnieken. Vooral met betrekking tot opwektechnieken die jaren kosten aan voorbereidingstijd -zoals wind op zee- moet komend jaar al klip en klaar duidelijk zijn of en hoeveel subsidie de komende jaren ter beschikking wordt gesteld door de regering” aldus het rapport.

Nieuws

Meer nieuws over