Marijn Meure (Magnus Energy): ‘Het voelt goed om steeds uitgedaagd te worden’

16 april 2024 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Marijn Meure sloot zich direct na zijn afstuderen aan bij Magnus Energy. Als consultant beweegt hij zich inmiddels bijna een jaar in het dynamische hart van de energietransitie. Wat trok hem naar de energiemarkt en waarom koos hij juist voor Magnus Energy? We vroegen het hem.

Voorafgaande aan zijn professionele loopbaan voltooide Marijn Meure een bachelor in Business Administration aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna rondde hij tevens twee masters af aan dezelfde universiteit, in Marketing en Strategic Innovation Management.

Na een periode van reizen startte Marijn vervolgens zijn loopbaan als Consultant European Energy Markets bij Magnus Energy. “Mijn master in Strategic Innovation Management sloot uitstekend aan bij deze nieuwe uitdagende rol.”

Marijn Meure, Consultant European Energy Markets, Magnus Energy

Hij voelde zich sterk aangetrokken door de sector. “Het energielandschap is enorm in beweging. Het is groot, complex en er gebeurt enorm veel. Dat is enerverend om in te werken. Ik wilde graag aan de slag in een sector met constante uitdagingen. In mijn ogen werk je in de consultancy aan vernieuwing, en uitdaging is inherent aan vernieuwing.”

Marijn wilde graag voor een kleiner kantoor werken. “Omdat ik dan de gehele organisatie kan overzien en mij ook betrokken voel bij de interne aangelegenheden en bedrijfsdoelstellingen”, legt hij uit. Tien maanden na zijn start kan hij tevreden vaststellen dat dit bij Magnus Energy wel goed zit.

“En een belangrijk pluspunt is dat ik bij Magnus Energy maatschappelijke impact kan maken in mijn werk, doordat we aan de energietransitie werken”, voegt hij toe.

Het diepe in

Direct na zijn start kon Marijn aan de slag op een projectmanagementopdracht in Scandinavië, die in het teken staat van de energietransitie

“Ik ben voornamelijk actief in de Scandinavische energie-regio”, geeft hij aan. “Daar werk ik aan projecten die moeten zorgen voor marktintegratie met de EU en tussen Scandinavische landen zelf. We werken daar aan het intensiveren van de energiehandel, door de frequentie van energiehandel te verhogen, van capaciteit per uur te verhandelen naar per kwartier.”

“Daarnaast gaan we niet alleen capaciteit voor de volgende dag verhandelen, maar ook veilingen introduceren op de dag zelf. Daardoor zijn de energiemarkten fijnmaziger met elkaar verbonden, waardoor ‘social welfare’ groeit en we meer hernieuwbare energie kunnen gebruiken.”

Unieke en gevarieerde sector

Marijn waardeert het zeer dat hij vanaf het begin internationale ervaring heeft mogen opdoen. “Dat is ook een leerzaam aspect van het werken aan de Europese energiemarkt. Wat mensen ook weleens vergeten: werken in de energie gaat niet alleen over technische zaken, maar ook over bedrijfsmatige, juridische en politieke aspecten. Het is heel uniek en gevarieerd.”

“Het voelt goed om steeds uitgedaagd te worden.”

Dit betekent ook dat Marijn zijn kennis en vaardigheden continu op peil dient te houden, en dat op uiteenlopende onderwerpen en vakgebieden. En dat juicht hij alleen maar toe: “Werken bij Magnus Energy is heel uitdagend en je moet echt weer nieuwe kwaliteiten ontwikkelen. Dat is motiverend. Het voelt goed om steeds uitgedaagd te worden.”

“Na tien maanden sta ik natuurlijkerwijs nog aan de start van mijn carrière. Maar tegelijkertijd voel ik dat mijn ontwikkeling ook razendsnel gaat hier”, blikt hij terug. “Er zijn weinig kleinschalige bureaus waar je in zo’n internationale en professionele markt kan werken.”

Hoogtepunten

Gevraagd wat hij in de afgelopen tien maanden als hoogtepunten heeft ervaren, wijst Marijn onder andere op de buitenlandse reizen die hij maakte om op locatie meetings te leiden. “Onlangs begeleidde ik een meeting met 60 experts, die complexe onderwerpen te bespreken hadden.”

“Ik hoef dan niet alle (technische) details te weten, maar ik moet wel weten waar het over gaat om de discussie goed te faciliteren. Ik ben dan degene die het geheel overziet. Het geeft mij veel energie om dat soort uitdagingen aan te gaan”, legt Marijn uit.

Spiegel

Bij een internationaal en gevarieerd werkveld hoort natuurlijk een divers personeelsbestand met uiteenlopende achtergronden en nationaliteiten, concludeert Marijn. Magnus Energy beschikt daar dan ook over, geeft hij aan. “De wereld is groter dan Nederland. Ik vind dat heel interessant en ook belangrijk.”

Hij kan bovendien uit eigen ervaring spreken. Tijdens zijn bacheloropleiding maakte hij deel uit van een exchangeprogramma naar Taiwan. Het werd voor Marijn een enorm leerzame tijd waarin hij zich persoonlijk heeft kunnen ontwikkelen.

“Door mensen te spreken van andere culturele achtergronden, leer je ook weer meer over je eigen referentiekader”, legt hij uit. “Er wordt je een spiegel voorgehouden. En dan gebeurt hier bij Magnus Energy ook continu.”