Gemeente Rheden verbetert inkoop van specialistische jeugdhulp

06 juni 2022 Consultancy.nl 1 min. leestijd
Profiel

Coppa heeft de gemeente Rheden geholpen met het verbeteren van het contractmanagement voor specialistische jeugdhulp.

Nederlandse gemeenten kopen specialistische jeugdhulp middels een lumpsumfinanciering. Aanbieders ontvangen jaarlijks een lumpsumbudget dat is gekoppeld aan een cliëntaantal; de lumpsumafspraak. Aan het einde van het jaar wordt de lumpsumafspraak herzien op basis van realisatie en resultaat.

Binnen de gemeente Rheden is de overeenkomst maatwerk specialistische jeugdhulp ingegaan op 1 januari 2021. Een jaar later werd echter geconstateerd dat geen duidelijke afspraken waren gemaakt over de verevening voor de lumpsumuitnutting.

Gemeente Rheden verbetert inkoop van specialistische jeugdhulp

Dit leidde tot veel onzekerheid en wantrouwen. Zo bleken in een aantal gevallen aanzienlijk minder of meer cliënten behandeld te zijn en/of was de gemiddelde ureninzet (intensiteit) juist meer of minder dan aanvankelijk verwacht. Met discussie over het budget als gevolg.

Om duidelijk te creëren startte het contractmanagementteam van de gemeente Rheden samen met de zorgaanbieders een project gestart op voor het opstellen van een vereveningsmethodiek. Coppa werd ingeschakeld als kennispartner.

Het uitgangspunt van de methodiek betreft de onderliggende visie met daarbij als belangrijkste pijler het partnerschap ‘gelijke lusten en gelijke lasten’. In de visie staat omschreven dat aanbieders vanuit eigen expertise kunnen bepalen wat noodzakelijk is en daarbij af te schalen waar mogelijk.

Helder resultaat

De vereveningsmethodiek heeft geleid tot een verbeterde samenwerking tussen de gemeente Rheden en partners. Er zijn geen onduidelijkheden meer over de onderliggende financiering. “Hierdoor kunnen we steeds meer de inhoud in en blijven we monitoren op totaalniveau, zodat zowel aanbieder als gemeente niet voor verrassingen komen te staan”, zegt Wendy Sparling, contractmanager van gemeente Rheden.