KplusV: Lokale Rekenkamer afschaffen onverstandig

02 januari 2013 Consultancy.nl

De toekomst van de lokale rekenkamers is onzeker. Zo zou de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aansturen op afschaffing van lokale rekenkamers. Ook melden diverse media dat er een wetsvoorstel in voorbereiding is om de evaluatieverplichting van gemeentelijke rekenkamers uit de wet te schrappen. Volgens Louis Rings, Senior Adviseur van KplusV, is het hoogst onverstandig om op korte termijn te tornen aan de rekenkamercommissies van gemeenten.
 
De reactie van Louis Rings:
“Er is nooit en zeker nu niet een moment om aan de rekenkamercommissies van gemeenten te tornen. Over een paar jaar constateren dat er veel misgaat omdat het controlerend bestuur geen zicht had op het primaire proces van uitvoering is altijd een dure vergissing. Het beschadigt het bestuur. De rekenkamercommissie als luxe is beslist onzin. Ze zijn nu misschien wel harder nodig dan in de tijd dat de wetgeving over rekenkamers tot stand kwam.”
 
De KplusV adviseur vervolgt: “Wij hebben veel onderzoek gedaan voor rekenkamers en rekenkamer-commissies. Bij ieder onderzoek heeft de gemeenteraad geconstateerd dat het goed was dat er een rekenkamer(commissie) was  voor dergelijke diepgravende onderzoeken. In alle gevallen zijn er aanbevelingen gedaan voor beleid en uitvoering waar zonder het onderzoek niet aan was gedacht. Aanbevelingen die zorgen voor een doelmatiger en doeltreffender gemeente.”
 
“Rekenkameronderzoeken gaan over zaken waar de gemeenteraad van gezegd heeft dat daar door het college uitvoering aan moet worden gegeven of over zaken waarvan het college tegen de raad heeft gezegd dat ze daar geld voor nodig hebben. De rekenkamercommissie onderzoekt of het inderdaad gaat zoals het is voorgesteld. Het gaat om een vraag die nu – bezuinigingen bij de overheid en de burger wordt gevraagd koopkracht in te leveren – heel belangrijk is: werkt de gemeente wel doeltreffend en doelmatig? Met andere woorden: wordt het geld goed en zo sober mogelijk besteed aan die zaken waarvan in de gemeente wordt gevonden dat ze nodig zijn?"

Dat vergt meer onderzoek dan de cijfers in de jaarrekening of het verantwoordingsverslag. Dat vergt onderzoek naar de achtergronden van de cijfers, naar de wijze waarop de uitvoering van het beleid is georganiseerd en hoe het wordt uitgevoerd. Het gaat om onderzoek naar de uitvoeringsprocessen waarvoor Nederland de gemeenten heeft, de primaire overheidsprocessen voor de burgers en bedrijven. Onderzoek waar raadsleden wel een gevoel bij hebben, maar niet altijd de tijd of de inhoudelijke deskundigheid om het uit te voeren. Rekenkamers zijn daarvoor in het leven geroepen.”

Nieuws

Meer nieuws over