BDO Consultants: Banken worstelen met nieuwe regels

31 december 2012 Consultancy.nl

Banken en verzekeraars zijn onvoldoende op de hoogte van de nieuwe regels voor productontwikkeling die per 1 januari 2013 worden ingevoerd. Ook hebben ze moeite met de praktische invoering. Dit blijkt uit een enquete van BDO Consultants onder banken en verzekeraars.
 
Door het ‘Wijzigingsbesluit Financiële Markten 2013’ worden financiële instellingen wettelijk verplicht tot het hebben van procedures en maatregelen bij het ontwikkelen van financiële producten. Dit moet ervoor zorgen dat slechte producten niet leiden tot (massa-)schade voor mens en maatschappij. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) krijgt de bevoegdheid om, indien nodig, op te treden.
 
Onvoldoende voorbereid
Uit de gesprekken met verschillende banken en verzekeraars komt naar voren dat de financiële ondernemingen nog onvoldoende voorbereid zijn op de hoogte van de nieuwe wet- en regelgeving voor productontwikkeling. “Ze hebben onvoldoende zicht op de wettelijke verplichtingen en realiseren zich daardoor niet welke impact het heeft op de eigen processen”, aldus Geertje Strampel, Senior Manager Risk Advisory Services bij BDO. “De Code Banken en de Governance Principes Verzekeraars bevatten al langer de verplichting om een productontwikkelingsproces te hebben. Veel partijen denken te voldoen met het bestaande productontwikkelingsproces onder deze Codes. Dit is echter niet voldoende”, waarschuwt Strampel.
 
De komende wetgeving vereist veel meer van ondernemingen op het vlak van productontwikkeling en productreview. Zo moeten alle producten die per 1 januari 2013 actief worden aangeboden voldoen aan de uitgangspunten van de AFM.
 
Concrete voorbeelden ontbreken
Het financieel adviesbureau concludeert ook dat financiële ondernemingen worstelen met de praktische invoering van de wet- en regelgeving. “Banken en verzekeraars vinden het lastig de wet- en regelgeving in de praktijk te brengen, ze zijn zoekende naar voorbeelden van de zogenoemde ‘KNVB-criteria’ die de AFM heeft opgesteld”, aldus Strampel. Met deze criteria wordt getoetst of het product waar voor zijn geld biedt, invulling geeft aan een gefundeerde behoefte, doet wat het belooft in verschillende omstandigheden en of de klant de werking van het product goed kan beoordelen.

Nieuws

Meer nieuws over