Zanders Risicomanagement Seminar 2012 groot succes

02 november 2012 Consultancy.nl

Het Zanders ‘Risicomanagement Seminar 2012’ dat gisteren plaatsvond was een groot succes.
 
“Effectief kapitaalmanagement is een onderwerp dat erg leeft”, opende dagvoorzitter en Jaap Karelse het seminar. “Financiële instellingen zijn de afgelopen decennia steeds efficiënter met de inzet van hun kapitaal omgegaan, met als gevolg geleidelijk dalende kapitaalbuffers. De crisis heeft deze buffers echter flink aangetast, en aanvulling hiervan is nodig. Mede als gevolg van strenger toezicht zijn de komende jaren vele miljarden aan extra kapitaal nodig.” Voor het adequaat uitvoeren van kapitaalmanagement is risicomanagement essentieel, benadrukte de partner van Zanders. “Het kan helpen beter inzicht te krijgen in de risico’s, opbrengsten en pricing van financiële producten, en om vast te stellen hoeveel kapitaal nodig is om dit risico het hoofd te bieden.”
 
De eerste spreker was Lex Hoogduin. Hij ging vooral in op de rol van Basel III en de Europese Centrale Bank (ECB). “We weten allemaal dat het noodzakelijk is de teugels aan te halen. Je kunt daar echter ook te ver in gaan. Regelgeving kan ook onbedoelde gevolgen en negatieve effecten hebben”, vertelde Hoogduin. “De kosten van een crisis zijn vele malen hoger dan de kosten van regulering. Nu zijn we echter weer verder in het proces. De liquiditeitsregels hebben nog meer invloed op het beleid dan de kapitaalvereisten. Het aantrekken van langetermijnfinanciering blijkt lastig te zijn; er is veel derisking, terwijl er behoefte is aan meer kredietverlening. De liquiditeitsregels zetten dit juist meer onder druk.”

Naast regelgeving, zou ook het tempo een aandachtspunt moeten zijn, vond Hoogduin: “Hanteer voor de bufferregulering niet alleen een minimaal, maar ook een maximaal tempo.” Het publiek bleek goed opgewarmd voor een inhoudelijke discussie, meerdere armen gingen de lucht in om meer te horen over Hoogduins ideeën.
 
Vervolgens kwam de andere drie uitgenodigde sprekers aan het woord, respectievelijk Pieter Klaassen (UBS), Koos Timmermans (ING) en econoom/journalist Mathijs Bouman.

Nieuws

Meer nieuws over